Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator

Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-03-23
Ugdymas karjerai 2012/2013 Spausdinti El. paštas
UGDYMAS KARJERAI
  

Šiaulių „Juventos“ progimnazija 2012 – 2013 m.m. dalyvauja į projekte “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra.

Progimnazija bendradarbiauja su Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Pagrindiniai dokumentai:

 1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)
 2. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai MODELIS
 3. Ugdymo karjerai PROGRAMA (I-XII klasei, 2012 m.)

 

Ugdymo karjerai paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Uždaviniai:

 1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
 2. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
 3. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
 4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
 5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).
 6. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 7. Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.
 8. Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Ugdymo karjerai darbo grupė:

 • Karjeros koordinatorė, etikos mokytoja L.Giedraitienė
 • Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja J. Ančerevičiūtė
 • Anglų kalbos mokytoja V. Bernikienė
 • Pradinių klasių mokytoja J. Klastaitienė
 • Muzikos mokytoja G.Šimonienė
 • Socialinė pedagogė R. Karžinauskienė
 • Logopedė R. Budrienė
 • Specialioji pedagogė E. Poderienė

Konsultacijų laikas bendruomenės nariams:

5 – 8 klasių mokiniams trečiadieniais 11.40 – 12.20 val.,  ketvirtadieniais 13.45 – 14.50 val. 407 kab. karjeros koordinatorė Lijana Giedraitienė. Dėl konsultacijų Jums patogiu laiku galima tartis individualiai el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Individualiose konsultacijose:

 • atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti stipriąsias bei silpnąsias mokinio savybes, polinkį į tam tikrą veiklą, profesinį kryptingumą.
 • teikiama pagalba sprendžiant karjeros, mokymosi problemas;
 • padedama kelti mokymosi, karjeros tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;
 • mokoma susidaryti karjeros planą;
 • mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • supažindinama su kintančiu darbo pasauliu;
 • supažindinama su mokymosi visa gyvenimą galimybėmis;
 • įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos;
 • informuojama, kur galima mokytis, baigus 8 klases;
 • padedama susidaryti portfolio;
 • padedama mokytojams, klasių vadovams pasiruošti klasių valandėlėms, nepamokinei veiklai.

Ugdymo karjerai paslaugų „Juventos“ progimnazijoje modelis
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing