Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
AdministratorUgdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:30 - 9:10
II.9:20 - 10:00
III.10:10 - 10:50
IV.11:00 - 11:40
V.11:50 - 12:30
VI.13:00 - 13:40

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2020-05-30
Naujienos arrow Apie progimnaziją arrow Veiklos įsivertinimas
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2015 – 2016 m. m. Spausdinti El. paštas

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2015 – 2016 m. m.

Tikslas: Atlikti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

 • 1. Rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
 • 2. Bendradarbiauti su progimnazijos taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
 • 3. Remiantis progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, ruošti rekomendacijos progimnazijos veiklos planavimui.
 • 4. Iniciuoti veiklas progimnazijos veiklos tobulinimui.
 • 5. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos progimnazijos veiklos kokybę.
 • 6. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie įsivertinimui pasirinkto veiklos rodiklio tobulinimo rezultatus.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė

Progimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai

 • Lijana Giedraitienė – veiklos kokybės stebėsenos poskyrio vedėja, etikos mokytoja, grupės vadovė.
 • Sandrėja Brasaitė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, informacinių technologijų mokytoja.
 • Vilija Klimavičienė – anglų kalbos mokytoja.
 • Loreta Laurinaitienė – fortepijono mokytoja.
 • Aida Zorienė – pradinių klasių mokytoja.
 • Laimutė Skyrienė – tikybos mokytoja.
 • Irmunda Barkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Rasa Dauliuvienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja.
 • Violeta Juodpusienė – neformaliojo muzikinio ugdymo skyriaus vedėja.
 • Jūratė Ančerevičiūtė - neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo planas

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos

Mokinių apklausa, tėvų (globėjų) apklausa

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2016-10-23 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing