Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
Administrator


Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:40
II.8:45 - 9:25
III.9:35 - 10:15
IV.10:25 - 11:05
V.11:30 - 12:10
VI.12:20 - 13:00
VII.13.10 - 13.50
VIII.13.55 - 14.35
IX.14.40 - 15.20
X.15.25 - 16.05

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2021-05-13
Projektinis mokyma(is) įsibėgėja Spausdinti El. paštas

2018 – 2020 m. m. Šiaulių „Juventos” progimnazijos pedagogų bendruomenė dalyvauja naujame Erasmus+ KA1 projekte „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui“, finansuojamame remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis (administratorius - Lietuvos Švietimo mainų paramos fondas). 

Dar 2018 m. progimnazijos veiklos plane buvo numatyta sukurti STEAM krypties ugdymo modelį 5 - 8 kl. Modelio ašimi pasirinktas projektinis mokymas(is) (angl. project based learning), kuomet mokantis stengiamasi atskirus dalykus apjungti vieninga tema/projektu, o rezultatas – visuminis, gilus temos supratimas, problemų sprendimo būdų radimas. Toks metodas padeda ugdyti strateginio mąstymo, komandinio darbo gebėjimus, susieja teorinius elementus su praktine veikla.

Tad nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio 5d klasės mokiniai mokosi pagal patvirtintą projektinio mokymosi programą, apimančią matematikos, IT, anglų k., dailės ir technologijų, muzikos, istorijos, gamtos ir žmogaus mokomuosius dalykus. Šių dalykų mokytojai planuoja veiklas naudodami google.doc, bendrauja sukurtoje Messenger grupėje bei dalijasi savo kaupiama patirtimi (straipsniai apie projektinį mokymąsi (nuotraukos iš pamokų, išvykų, pan.) internetinėje svetainėje https://sites.google.com/view/pblatjuventa (informacija nuolat atnaujinama/pildoma).

Programos įgyvendinimu siekiama kuo mažiau fragmentuoti ugdymą, mokytis tyrinėjant, eksperimentuojant, patiriant, mokytis žaidžiant, bendraujant ir bendradarbiaujant. Integruotose įvairių dalykų pamokose, kuriose aktualizuojamas gyvenimo ir praktikos ryšys bei sukuriamos netradicinės mokymosi aplinkos, situacijos, mokiniai patiria mokymosi sėkmę, gerėja jų akademiniai pasiekimai, mokymosi motyvacija. Numatytos veiklos skatina mokinius mokymąsi sieti su tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių. Pritaikomos jau turimos ir naujos įvairių dalykų žinios, mokomasi rinkti ir naudoti reikalingą informaciją, sisteminti didelės apimties medžiagą, gebėti kritiškai, argumentuotai aptarti skirtingus požiūrius.

I pusmetis yra skirtas baltų genčių pažinimui: jų gyvenimo būdui, papročiams, religijai, mitologijai, seniesiems baltų matavimo vienetams ir jų naudotai skaičiavimo sistemai, autentiškiems muzikos instrumentams, jų dainoms, gyvenamųjų vietų ekosistemoms, baltų ženklams, simboliams, t.t.

Rugsėjo mėnesį vyko susipažinimas su klase, išbandyta daugybė skirstymosi į grupes būdų, prisiminta, kada vyksta sėkmingas darbas grupėse, aptarta lyderystė ir atsakomybių pasidalijimas. Pasitikėjimą vieni kitais (ir tėveliais!) penktokėliai galėjo pasitikrinti naktiniame žygyje Mūšos tyrelio pažintiniame take. O rugsėjo 20 dieną 5d klasės mokiniams integruota projektinė matematikos pamoka vyko ne mokykloje, o Šiaulių miesto bulvare. Vaikai klausinėjo miestiečių, ką jie žino apie baltus. Po apklausos penktokų laukė užduotys – nubraižyti diagramą, užpildyti dažnių lentelę, įdomiai pristatyti darbo rezultatus.

Spalis prasidėjo įdomia išvyka į Naisius: aplankyta Baltų arena, Saulės aikštė, Baltų muziejus, išbandytas molio lipdymas, skaičiuoti atstumai pagal mastelį, analizuoti baltų simboliai. Sukaupę informacijos ir įspūdžių, penktokai kūrė baltų gyvenvietes iš kelintinių skaitvardžių, asmeninį ženkliuką, piešė baltų simbolius, grojo skudučiais ir būgnais, ruošė skirtingų ekosistemų pristatymus. Nepamirštos ir modernios technologijos: Ipadų ir Shapego pagalba sukurtos medžių pavadinimų formos anglų kalba.

Lapkričio mėnesį taip pat suplanuota daug veiklų: penktokai kurs ir šifruos koduotas žinutes, surinks informaciją, kokias medžiagas buityje naudojo senovės baltų gentys, rengs nedideles medžiagų kolekcijas, domėsis kasdieniniais baltų darbais, mokysis dainų ir pan.

Laukia daug darbų, nes gruodžio mėnesį penktokai pakvies visus į baigiamąjį pusmečio renginį „Jei būčiau baltas“. Projektinės grupės mokytojai, tikintys projekto idėja, nutarė, kad ir pirmokai galėtų išbandyti projektinį mokymą(si). Buvo sukurta integruoto anglų kalbos ir pasaulio pažinimo mokymo programa 1c ir 1d klasėms, kurios metu ugdomi bendrieji (pažinimo, socialiniai, kūrybiniai, mokymosi, komunikavimo) ir anglų kalbos komunikaciniai gebėjimai: suteikiami pasaulio pažinimo dalyko pagrindai, akcentuojant ir įvardijant raktinius žodžius/terminus/išsireiškimus anglų kalba; mokoma lyginti, analizuoti, apibendrinti, formuojamas platesnis požiūris į reiškinius, kritinis mąstymas, organizuojama aktyvi veikla, pagrįsta bendravimu, bendradarbiavimu ir atsakomybe.

Sėkmingą šio projekto įgyvendinimą respublikinėje mokytojų metodinėje - praktinėje konferencijoje “STEAM gebėjimų ugdymo galimybės ir patirtys, auginant mokinio asmenybę”, vykusią Šiaulių Dainų progimnazijoje spalio 29 d. pristatė projektinės grupės narė, anglų k. mokytoja V. Bernikienė.

Projekto koordinatorė Ž. Leinartienė

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2019-11-04 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing