TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Integruotos tolerancijos pamokos

5-8 klasių mokiniai prisiminė, kas yra TOLERANCIJA (kantrybė, pakantumas), analizavo tolerancijos ir netolerancijos atvejus. Diskutavo: Ar tolerancija turi ribas? Kaip pakantos stoka veikia mūsų bendravimą? Ar bendraklasiai pakantūs vieni kitiems? Kodėl svarbu būti pakančiam? ,,Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?“ (Mt 7, 4).

Mokiniams buvo pasiūlyta atlikti kūrybinį darbą ,,Tolerancijos miestas/ai“. Susiskirstę į grupes po du, tris ar keturis (kas norėjo, savarankiškai), turėjo sugalvoti vieną bendrą idėją (kuri apjungs visų grupės narių darbą) temai atskleisti, bet kūrybinį darbą atlikti atskirai.

Džiaugiamės juventiečių kūrybiškumu, idėjų ir minčių gausa.

,,Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis“ (Kol 3, 12-14).

Dorinio ugdymo mokytojos L.Skyrienė ir R.Linkevičienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content