TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Veiklos įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-2024 m.

• 2023-2024 m. m. progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas pagal veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 įsakymą Nr. V-267.

• Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis – „Rezultatai“ (2): tema „Pasiekimai ir pažanga“ (1.2.), rodiklis „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ (1.2.1), raktinis žodis – Optimalumas

• Stiprusis veiklos aspektas – tema „Ugdymo(si) planavimas“ (2.1.), rodiklis „Ugdymo(si) tikslai“, raktinis žodis – Pagrįstumas, sąryšingumas

• Tobulintinas veiklos aspektas – rodiklio „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ (1.2.1), raktinis žodis – Optimalumas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-2023 m.

• 2022-2023 m. m. progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas pagal veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 įsakymą Nr. V-267.

• Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis – „Rezultatai“ (2): tema „Pasiekimai ir pažanga“ (1.2.), rodiklis „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ (1.2.1), raktinis žodis – Optimalumas

• Stiprusis veiklos aspektas – tema „Ugdymo(si) planavimas“ (2.1.), rodiklis „Ugdymo(si) tikslai“, raktinis žodis – Pagrįstumas, sąryšingumas

• Tobulintinas veiklos aspektas – rodiklio „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ (1.2.1), raktinis žodis – Optimalumas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-2022 m.

• 2021-2022 m. m. progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas pagal veiklos kokybėsįsivertinimo metodiką, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 įsakymą Nr. V-267.

• Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis – „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ (2): tema„Vertinimas ugdant“ (2.4.), rodiklis „Vertinimas ugdymui“ (2.4.1), raktinis žodis – Vertinimo įvairovė.

• Stiprusis veiklos aspektas – rodiklio „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“ (4.3.2) raktinis žodis –Nuoseklumas

• Tobulintinas veiklos aspektas – rodiklio „Vertinimas ugdymui“ (2.4.1), raktinis žodis – Vertinimo įvairovė.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m.

• 2020-2021 m. m. progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas pagal veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 įsakymą Nr. V-267.

• Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis – „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ (2): tema „Vertinimas ugdant“ (2.4.), rodiklis „Mokinių įsivertinimas“ (2.4.2.), raktinis žodis – Dialogas vertinant

• Stiprusis veiklos aspektas – rodiklio „Mokyklos pasiekimai ir pažanga“ (1.2.2) raktinis žodis – Rezultatyvumas.

• Tobulintinas veiklos aspektas – rodiklio „Mokinių įsivertinimas“ (2.4.2) raktinis žodis – Dialogas vertinant.

Su apklausos rezultatais galite susipažinti ČIA 

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content