TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Veiklos įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m.

• 2020-2021 m. m. progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas pagal veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 įsakymą Nr. V-267.

• Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis – „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ (2): tema „Vertinimas ugdant“ (2.4.), rodiklis „Mokinių įsivertinimas“ (2.4.2.), raktinis žodis – Dialogas vertinant

• Stiprusis veiklos aspektas – rodiklio „Mokyklos pasiekimai ir pažanga“ (1.2.2) raktinis žodis – Rezultatyvumas.

• Tobulintinas veiklos aspektas – rodiklio „Mokinių įsivertinimas“ (2.4.2) raktinis žodis – Dialogas vertinant.

Su apklausos rezultatais galite susipažinti ČIA