TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Paskatinimai ir apdovanojimai

Darbo apmokėjimo tvarka

2022 m. I-IV ketvirčiai

Eil Nr.Skatinimo / apdovanojimo priemonėPaskatintų / apdovanotų darbuotojų skaičiusSkatinimo / apdovanojimo priežastis
1.Padėka7Asmeninių jubiliejų proga
2.Priemoka6Už aktyvų dalyvavimą „SELFIE – Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų „ programoje – projekte.
3.Priemoka24Už mokinių parengimą respublikiniams ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms ir kitiems renginiams, prizinių vietų laimėjimus ir mokinių pasiekimus.
4.Priemoka3Už įrenginių įgarsinimą.
5.Priemoka1Už nufilmuotų pamokų sumontavimą į 1 val. trukmės filmą, nufilmuotų instrumentų pristatymus viešinimui mokyklos svetainėje.
6.Priemoka      1Už DOFE programos žygių organizavimą.
7.Priemoka                           1Už mokyklos įvaizdžio kūrimo darbus: padėkų ir stendų kūrimą, aktų salės papuošimą šventei.
8.Priemoka3Už tarptautinių projektų vykdymą.
9.Priemoka1Už mokyklos savitumo puoselėjimą rengiant E. Balčyčio stendus ir organizuojant atviras pamokas konferencijai.
10.Priemoka7Už dalyvavimą tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto projektuose.
11.Priemoka24Už mokyklos gražinimo darbus, mokinių rengimą konkursams ir kitiems renginiams.
12.Priemoka3Už pagalbą klasių vadovams.
13.Priemoka1Už konkursų, renginių organizavimą, įgarsinimą, montavimą.
14.Priemoka18Už projektinę veiklą.
15.Priemoka7Už papildomų funkcijų atlikimą Metodinėje taryboje.
16.Priemoka1Už pandeminės situacijos valdymą, dviejų tarptautinių projektų darbo grupės nario funkcijų vykdymą, trijų respublikinių pradinių klasių mokinių konferencijų: „Jaunieji technologijų kūrėjai“, „Juventos“ STEAM-ukai kviečia draugus, „Aš turiu pomėgį. O tu?“, „Šiaulių miesto pradinių klasių konferencijos „Gyvenimas be atliekų“ nuostatų rengimą, koordinavimą.
17.Priemoka1Už pandeminės situacijos valdymą, mokinių testavimą, atliktas papildomas pareigas dėl pasiruošimo NMPP vykdymui, konferencijos „Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“ organizavimą, pastovaus ugdymo proceso dėl mokytojų ligos koregavimo, miesto lietuvių kalbos olimpiados 5-6 klasių organizavimą ir vykdymą.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content