TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Priėmimas į mokyklą

Priėmimas vykdomas vadovaujantis  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-457 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO nauja redakcija, patvirtinta 2021 m. vasario 4 d. Nr. T-33 (toliau – tvarkos aprašas).

Mokinių priėmimą vykdo priėmimo komisija , kuri vadovaujasi veiklos reglamentu, paskirstymo į klases kriterijais.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. skelbiamas priėmimas į Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pirmąsias klases:

• muzikinio ugdymo klases (muzikos mokyklos programa),

• neformaliojo ugdymo meninės saviraiškos klasę (liaudies šokio ir teatrinės raiškos programa),

• bendrojo/neformaliojo ugdymo klasę „Login*ukai“ (informacinių technologijų ir loginio mąstymo – šachmatų programa).  

Norintiems lankyti muzikinio ugdymo klases, vadovaujantis tvarkos aprašu, vykdoma specialiųjų gebėjimų patikra .

Pastaba: muzikiniai gebėjimai bus tikrinami balandžio 12-13 d. Apie patikrinimo laiką/formą būsite informuoti elektroniniu paštu/telefonu. Norintys lankyti klases su muzikiniu ugdymu, suskubkite prašymus atnešti iki balandžio 12 d.

Informacija apie visos dienos mokyklą (pailgintą grupę). Patvirtinti dokumentai: Sprendimas dėl Šiaulių miesto visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo , Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas . 

Prašymai į pirmąsias ir penktąsias klases priimami nuo 2021 kovo 1 dienos.

Nuo kovo 1 d. iki gegužės 10 d. – prašymų pateikimo terminas, norintiems pasinaudoti pirmumo teise:

• gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;

• mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

Asmenys, turintys pirmumo teisę, nepateikę prašymų iki gegužės 10 d., jos netenka.Nuo gegužės 20 d. pradedamas priėmimas į laisvas vietas (pagal Tvarkos aprašo 31 punktą).

Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

  • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  •  ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
  • kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie tais einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose;

Priėmimas į penktąsias klases:

Vadovaujantis tvarkos aprašu, paskirstymo į klases kriterijais, bus papildytos keturios esamos klasės (2 muzikos mokyklos, 1 – meninės saviraiškos/šiuolaikinio muzikavimo, 1 – bendrojo ugdymo).

Prašymai į 2-4 ir 6-8 klases priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Dokumentų priėmimas:

popieriniai dokumentai priimami Šiaulių „Juventos“ progimnazijos raštinėje (P.Višinskio 16) 8.00 – 16.30 val., pietų pertrauka – 12.00 – 12.30.

pasirašyti elektroniniai dokumentai – el. paštu:  juv.rast@gmail.com , 8.00 – 16.30 val.

Telefonas pasiteiravimui – 866719366

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas (už vaiką iki 14 metų jį pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų)).

Prašymų formos: 1 klases , 5 klases , į 2-8 klases .

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jei mokinys priimamas į 2 – 8 klases).

4. Pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje ugdymo institucijoje (jei mokinys priimamas į 1 – 8 klases nesibaigus mokslo metams).

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos aptarnaujama teritorija:

• Aušros takas

• P. Cvirkos gatvės poriniai nr. nuo 56 iki 64, neporiniai nr. nuo 63 iki 75

• Dainavos gatvė

• Dainavos takas

• Draugystės prospektas

• Draugystės takas

• Dubijos gatvės neporiniai nr. nuo 1 iki 7

• Gaisrininkų gatvė

• Gumbinės gatvės poriniai nr. nuo 2 iki 26, neporiniai nr. nuo 3 iki 13

• Kražių gatvė

• Lydos gatvės neporiniai nr. nuo 11 iki 21

• Pakalnės gatvė

• Rūdės gatvė

• Rūtų gatvė

• Stoties gatvė

• S. Šalkauskio gatvė

• Tilžės gatvės poriniai nr. nuo 110 iki 168, neporiniai nr. nuo 101 iki 151

• Trakų gatvės poriniai nr. nuo 16 iki 36, neporiniai nr. nuo 23 iki 45

• Varpo gatvės neporiniai nr. nuo 7 iki 27

• Vasario 16 – osios gatvė

• Vilniaus gatvės poriniai nr. nuo 112 iki 158, neporiniai nr. nuo 155 iki 213

• P.Višinskio gatvė

• Vytauto gatvės poriniai nr. nuo 56 iki 102, neporiniai nr. nuo 63 iki 109

• Žvejų skersgatvis