TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Siūlomos NVŠ muzikinės ir kt. programos

Muzikinio ugdymo programa (muzikos mokykla):

Muzikinio ugdymo programą pasirinkę mokiniai per keturis metus pažįsta muzikos raštą, išlavina balsą ir gerai įvaldo pasirinktą muzikos instrumentą. Ugdomasis procesas yra neatsiejamas nuo koncertinės veiklos: 2-3 kartus metuose vyksta koncertai, kuriuose mokinukai pademonstruoja įgytus muzikinius gebėjimus.

Programą sudaro trys mokomieji dalykai (5 pamokos):

  • Solfedžio pamokose susipažįstama su muzikiniu raštu: natomis, jų ritminėmis vertėmis, ženklais. Mokiniai dainuoja ir solfedžiuoja pratimus, įvairias melodijas, dainas. Muzikuojama išilginėmis fleitomis, ritminiais instrumentais, klausoma muzikos, improvizuojama.
  • Choro pamokose lavinamas balsas, mokoma dainuojant klausytis savęs ir derintis prie kitų. Didelis dėmesys skiriamas muzikaliam ir išraiškingam dainelių atlikimui.
  •  Muzikos instrumento pamokose susipažįsta su pasirinktu instrumentu, mokosi groti, lavina atlikimo techniką. Per metus išmoktus kūrinėlius atlieka koncertuose. Siūlomi šie instrumentai: fortepijonas, smuikas, akordeonas, gitara, kanklės, fleita (skersinė / išilginė), mušamieji (būgnai, marimba), elektroniniai klavišiniai. Antraisiais grojimo metais itin gabiems mokiniams siūlomos 2 muzikos instrumento pamokos.

Muzikinio ugdymo programos mėnesinis mokestis – 15 eurų (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimas Nr. T-302 „Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą dydžių sąrašas“)

Meninės saviraiškos (šokio ir teatrinės raiškos) neformaliojo ugdymo programa:

Programos tikslas – per kokybišką patirtį skatinti mokinių saviraišką, padėti įgyti teatro bei šokio raiškos kompetencijų pradmenis ir mokyti jomis pasinaudoti kultūriniame klasės, mokyklos, miesto gyvenime. Teatro ir šokio veikla yra siejama su meninio ugdymo dalykais muzika ir daile.

Šokio dalyko paskirtys:

  • sudaryti mokiniams sąlygas patirti judėjimo džiaugsmą, plėtoti savo prigimtines kinestetines galias;
  • per judesį kūrybiškai komunikuoti, pažinti ir suprasti save ir aplinkinį pasaulį;
  • aktyviai dalyvauti bendruomenės socialiniame kultūriniame gyvenime.

Teatro dalyko paskirtys:

  • lavinti kūrybinį dėmesį, vaizduotę, pojūčius, fantaziją, emocinę atmintį, pastabumą, išmonę, drąsą, bendravimą ir bendradarbiavimą, pasitikėjimą savimi;
  • skatinti mokinių kūrybinius išgyvenimus, kritinį mąstymą, suteikti galimybes individualiai išraiškai.

Programą sudaro 3 mokomieji dalykai (4 pamokos):

  • Integruotose šokio ir teatrinės raiškos pamokose mokiniai mokysis kūrybiškai reikšti savo mintis, judesiu perteikti vaidybinius elementus, naudoti teatro ir šokio priemones.
  • Muzikos pamokose susipažįstama su muzikos raštu, lavinamas balsas dainuojant ir solfedžiuojant, grojama išilginėmis fleitomis, klausomi ir analizuojami muzikos kūriniai. 

Meninės saviraiškos programos mėnesinis mokestis – 8 eurai (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimas Nr. T-302 „Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą dydžių sąrašas“)