TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Socialinė parama

Šiaulių m. savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistė informuoja, kad dėl nemokamo maitinimo prašymus teikti galima nuo 2022 metų liepos 1d.

1 – 2 kl. mokinių tėvams

Pirmokų ir antrokų tėveliams dėl nemokamo maitinimo prašymų teikti nereikės, nes  bendrą sąrašą pateiks mokymo įstaiga.

Jei pareiškėjas nori gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti, pildo prašymą-paraišką socialinei paramai gauti (SP-11 forma), prideda reikalingus dokumentus. Tai galima atlikti pasinaudojus socialinės paramos šeimai informacine sistema (spis.lt); arba atvykus į skyrių adresu Tilžės g. 170 pagal išankstinę registraciją.
Registracija:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  (8 41) 370 443, (8 41) 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – (8 41) 370 444.

3 – 8 kl. mokinių tėvams

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą) gali:

  • pasinaudoti socialinės paramos šeimai informacine sistema (spis.lt);
  • atvykti į skyrių adresu Tilžės g. 170 pagal išankstinę registraciją.
    Registracija:
    Internetu http://socreg.siauliai.lt;
    Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  (8 41) 370 443, (8 41) 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – (8 41) 370 444.

Pareiškėjas užpildo prašymą-paraišką socialinei paramai gauti (SP-11 forma), prideda reikalingus dokumentus.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio;
Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5d.

Socialinė pedagogė D. Bartkutė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content