TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Visos dienos mokyklos grupė

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje, plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų, stiprinti formaliojo ir neformaliojo švietimo dermę.

Visos dienos grupės darbo laikas: 13:30 val. – 17:30 val.

I grupė (104 kab.) : 1c, 2a, 2c, 2d klasių mokiniai. VDM grupės mokytojos: Rima Janulienė, Neringa Šidlauskienė.

II grupė (105 kab.): 2b, 1d klasių mokiniai. VDM grupės mokytojos: Kristina Širvinskienė, Viktorija Bilevičiūtė.

III grupė (106 kab.) : 1a, 1b  klasių mokiniai. VDM grupės mokytojos: Ingrida Karskienė, Viktorija Kravčuk.

LaikasVeikla
13:30 – 15:00Mokinių sutikimas. Veiklos lauke.
15:00 – 15:30Integruojamos prevencinės programos, pažintinė, projektinė veikla. Socialinių partnerių, neformaliojo švietimo veiklos. Knygų skaitymas.
15:30 – 15:45Pavakariai (sveiko maisto dėžutė).
15:45 – 16:15Kūrybinė, pažintinė veikla. Nebaigtų darbų valandėlė.
16:15 – 17:30Filmai, pasakos, žaidimai. Pasivaikščiojimas lauke. Darbo vietos susitvarkymas, išleidimas namo.

Mokykloje veikia visos dienos mokyklos grupė 1-2 klasių mokiniams. Išsamesnė informacija –  Šiaulių „Juventos” progimnazijos visos dienos mokyklos grupės tvarkos apraše (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas), Šiaulių miesto savivaldybės tvarkos apraše.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija