TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba įvardijama kaip aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei. Progimnazijos taryba formuojama iš mokytojų, mokinių, tėvų, vietos bendruomenės atstovų.
Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams. Progimnazijos taryba teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, inicijuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, aprobuoja progimnazijos strateginį planą, metinę progimnazijos veiklos programą, progimnazijos nuostatus, progimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus progimnazijos direktoriaus ugdymo, plėtros ir veiklos planus, tvirtina naujai redaguotas vidaus darbo tvarkos taisykles, aprobuoja vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, popamokinės veiklos ir renginių organizavimo klausimus, kontroliuoja progimnazijos ūkinę ir biudžetinę veiklą, organizuoja tėvų materialinę paramą progimnazijai.

Progimnazijos tarybos pirmininkas – Jurgita Grigaliūnaitė

Progimnazijos tarybos sekretorius – Neringa Špukaitė – Mamasalijeva

Nariai:

Tėvų atstovai:

 • Ineta Agazzi
 • Justas Gurejevas
 • Jurgita Grigaliūnaitė

Mokytojų atstovai:

 • Violeta Juodpusienė
 • Raimonda Linkevičienė
 • Neringa Špukaitė – Mamasalijeva

Mokinių atstovai:

 • Rugilė Poškevičiūtė, 8a
 • Andrėja Gulbinaitė, 8c
 • Eglė Katinaitė, 8b

Bendruomenės atstovai:

 • Lopšelio darželio „Drugelis” direktorė Rūta Šiaučiulienė
 • J. Janonio gimnazijos mokytoja Daiva Riukienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content