TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus teikimas vidiniu Šiaulių „Juventos“ progimnazijos kanalu

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su progimnazija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Kompetentingu subjektu, administruoti progimnazijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumu) yra paskirta pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė, el. p. juv.irma@gmail.com, P. Višinskio 16, Šiauliai.

Informaciją apie korupciją bei pastebėtus pažeidimus Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į progimnaziją jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu P. Višinskio 16, Šiauliai;
  • atsiųsti laisvos formos pranešimą paštu progimnazijai adresu P. Višinskio 16, 77155 Šiauliai. Siunčiant pranešimą paštu, po progimnazijos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą, informacija turi būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
  • atsiųsti pranešimą ministerijos elektroninio pašto adresu skaidrumas@smm.lt.

Apie korupciją taip pat galima pranešti:

  • el. paštu pranesk@stt.lt siunčiant užpildytą Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą; 
  • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę;
  • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content