TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Biblioteka

El paštas: juv.biblioteka@gmail.com

Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 – 16.00 val.

Bibliotekos paslaugos:

  • Leidinių išdavimas į namus ir skaitymui vietoje;
  • Pagalba, konsultavimas renkantis knygą, informaciją;
  • Prieiga prie kompiuterio, interneto, pagalba atliekant įvairias užduotis (skaitytojams skirtas 1 kompiuteris);
  • Interaktyvi lenta skaitykloje, kuria galima naudotis renginių metu ir individualiai;
  • Nespalvotas dokumentų kopijavimas ir švietimas;
  • Vadovėlių išdavimas ir priėmimas;
  • Renginių organizavimas.

Biblioteka –  informacijos kaupimo ir sklaidos vieta, kurioje vyksta ugdymo procesas. Čia laukiamas kiekvienas mokyklos bendruomenės narys. Bibliotekos fondo apskaita, knygų išdavimas ir grąžinimas yra skaitmenizuotas. Informaciją apie bibliotekos darbą galima rasti  Tamo dienyne  skiltyje „BIBLIOTEKA“. Mokyklos facebook paskyroje operatyviai supažindinama su naujai įsigytais leidiniais,  dovanotomis knygomis.  Į „Juventos“ facebook paskyrą įkeliami  renginiai, vykę bibliotekoje.

2023 m.m. bibliotekos fondo dydis – 14094 egzemplioriai. Skaitytojų skaičius – 566, jiems  išduota l4097 leidinių.

Bibliotekos istorija

Šiaulių  „Juventos“ progimnazija savo darbo metus skaičiuoja nuo 1971  m. Tais pačiais metais mokyklos biblioteka atvėrė savo duris. Bibliotekoje dirbo D. Bubaitė – Bačiulienė, Z. Ulčinaitė – Kaupienė, J. Songailienė,  D. Riaukaitė. Dabar dirba R. Liutkevičiūtė.

1987 m. biblioteka pradėjo veikti dabartinėse patalpose. Joje buvo pravedamos pamokos, gausiai lankėsi moksleiviai, todėl 2001 m. nuspręsta prijungti naują patalpą – skaityklą. Pastatyti 4 kompiuteriai, šiuo metu yra  2  (1 skaitytojams, kitas – darbuotojams). 2002 metais  įvesta nauja vadovėlių išdavimo tvarka: vadovėlius pagal sudarytą klasėms grafiką moksleiviai atsiima patys. Nuo 2013 lapkričio mėn. biblioteka pradeda naudotis kompiuterine bibliotekos fondo apskaitos ir išdavimo – grąžinimo sistema „Mobis‘‘. 2019 m.  biblioteka pradeda darbą atsinaujinusi: po remonto pakeisti visi baldai, skaitykloje pastatyta interaktyvi lenta. 2020 metų gruodžio pabaigoje kompiuterinė bibliotekos programa perkeliama į skaitmeninę Tamo dienyno biblioteką.  Nuo 2020 m. sausio 1 d. paliekamas 1 bibliotekininko etatas.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content