TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Biblioteka

El paštas: juv.biblioteka@gmail.com

Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 – 16.00 val.

Bibliotekos paslaugos:

  • Leidinių išdavimas į namus ir skaitymui vietoje;
  • Pagalba, konsultavimas renkantis knygą, informaciją;
  • Prieiga prie kompiuterio, interneto, pagalba atliekant įvairias užduotis (skaitytojams skirtas 1 kompiuteris);
  • Interaktyvi lenta skaitykloje, kuria galima naudotis renginių metu ir individualiai;
  • Nespalvotas dokumentų kopijavimas ir švietimas;
  • Vadovėlių išdavimas ir priėmimas;
  • Renginių organizavimas.

Biblioteka –  informacijos kaupimo ir sklaidos vieta, dalyvaujanti ugdymo procese, padedanti įvairiose situacijose. Čia laukiamas kiekvienas mokyklos bendruomenės narys. Bibliotekos fondo apskaita, išdavimas ir grąžinimas yra skaitmenizuotas. Informaciją rasite Tamo dienyne bibliotekos skiltyje. Mokyklos facebook paskyroje operatyviai supažindinama su naujai įsigytais leidiniais, tame tarpe su dovanotomis knygomis, padėkojama už dovaną. Tai jau tapo tradicija. Į facebook paskyrą įkeliami ir reikšmingesni renginiai.

Bibliotekos fondo dydis – 14094 egzemplioriai. Skaitytojų skaičius – 494, išduota leidinių – 3488 vnt.

Bibliotekos istorija

Nežinoma tiksli data, kada biblioteka pradėjo veikti dabartinėse patalpose. Dar 1985 čia buvo pionierių kambarys. Pionierių vadovė tais metais buvo Dainora Bubaitė – Bačiulienė. Kažkurį laiką biblioteka buvo dabartiniame informatikos kabinete, esančiame šalia dabar veikiančios bibliotekos. 1997 metų rugpjūty pradėjus dirbti dviem naujai priimtoms bibliotekininkėms – Janinai Songailienei ir Daliai Riaukaitei – biblioteka jau buvo dabartinėse patalpose. Iki tol buvo vienas bibliotekininko etatas. Nuo 1977 rugsėjo 1 d. iki 1997 rugpjūčio dirbo choreografė Zita Ulčinaitė – Kaupienė. Naujai priimtos darbuotojos pertvarkė bibliotekos fondą, baldų išdėstymą. Vienoje patalpoje, perskyrus ją į dvi dalis knygų lentynomis, padaryta vieta skaityklai, kuri atidaryta 1997 pabaigoje. Praėjimas į skaityklos erdvę buvo labai siauras. Skaitykloje patalpinta 16 stalų, televizorius. Joje buvo pravedamos pamokos, gausiai lankėsi moksleiviai, todėl nuspręsta skirti naują patalpą prakirtus sieną ir padarius duris į šalia esantį tikybos kabinetą. Tai buvo atlikta 2001 metais mokyklos renovacijos metu. Pastatyti 4 kompiuteriai. Vėliau tik 2 kompiuteriai patalpinti bibliotekoje (1 skaitytojams, kitas – darbuotojams), o skaitykloje nebeliko, kadangi mokiniai tik žaisdavo arba būdavo pažinčių tinklapiuose. 2002 metais rugsėjy įvesta nauja vadovėlių išdavimo tvarka: vadovėlius pagal sudarytą klasėms grafiką moksleiviai atsiima patys individualiai. Prieš tai bibliotekininkės išdalydavo klasės auklėtojams, o šie – mokiniams. 2003 m. gruody skaitykloje pastatytas kopijavimo aparatas, 2006 metais perkeltas į biblioteką. 2010 metais prie kompiuterio pastatytas spausdintuvas. Nuo 2013 lapkričio pabaigos biblioteka pradeda naudotis kompiuterine bibliotekos fondo apskaitos ir išdavimo – grąžinimo sistema ,,Mobis‘‘. 2019 m. birželio 31 d. biblioteka iškraustoma ir paruošiama remontui. Tais pačiais metais lapkričio pabaigoje biblioteka pradeda darbą atsinaujinusi: po remonto pakeisti visi baldai (atsiranda sėdmaišiai), skaitykloje pastatyta interaktyvi lenta, bibliotekoje veikia 2 kompiuteriai – 1 skaitytojams, kitas – bibliotekininkui. 2020 metų gruodžio pabaigoje kompiuterinė bibliotekos programa perkeliama į skaitmeninę Tamo dienyno biblioteką. Nuo 2020 m. sausio 1 d. paliekamas 1 bibliotekininko etatas.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija