TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Mokesčio už NVŠ paslaugas dydžiai

2019 m. liepos 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-302 „Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą dydžių sąrašas“ Nustatytas atlyginimas už neformaliojo švietimo programas Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje:

• Pradinio muzikinio ugdymo programa – 15 Eur

• Pagrindinio muzikinio ugdymo programa – 15 Eur

• Meninės saviraiškos neformaliojo (buvusi kryptingo) ugdymo programa (be individualių pamokų) – 8 Eur

• Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa (su individualiomis pamokomis, skirta gimnazijų mokiniams) – 18 Eur

• Neformaliojo švietimo programas papildančios pasirenkamosios programos:

Individuali programa (1 savaitinė val.) – 5 Eur

Grupinė programa (1 savaitinė val.) – 1 Eur

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content