TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

„Pamoka šiuolaikiniam mokiniui 3“

2021 m. Šiaulių „Juventos“ progimnazija mini 50 metų sukaktį. Per savo gyvavimo metus didelį dėmesį skyrė dalykinio ir muzikinio ugdymo dermei, visapusiškai mokinių įtraukčiai į ugdymo procesą, asmeninei mokinio pažangai, emocinei brandai. Mokykla ir šiandien, remdamasi išskirtine ugdymo praktika (kai muzikinis ugdymas integruojamas į bendrąjį ugdymą), augina visapusiškas asmenybes, brandina kultūringą, muzikaliai išprususį žmogų, ypatingą dėmesį skirdami pamokai ir jos kokybei.

Kviečiame visos Lietuvos mokytojus šių metų lapkričio 17 d. dalyvauti respublikinėje nuotolinėje konferencijoje „Pamoka šiuolaikiniam mokiniui 3“.

Konferencijos nuostatai

Konferencijos programa

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content