TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Prisikėlimo spalvos

Juventiečiai keliauja šventų Velykų link, gerais darbais ruošiasi sutikti prisikėlusį Kristų. Gavėnia – keturiasdešimt dienų, skirtų iš tiesų išgyventi maldą, pasninką ir dalinimąsi, kad atgręžtum savo širdį į Dievą, kaip Evangelijoje ragina Jėzus.

Kviečiame į šv. Jurgio bažnyčią pasidžiaugti juventiečių kūrybiniais darbais – raižiniais ,,Prisikėlimo spalvos“.

Prisikėlimo šviesa tegul pripildo mūsų, visų juventiečių, širdis viltimi, džiaugsmu, ramybe ir meile.

Dorinio ugdymo mokytojos L.Skyrienė ir R.Linkevičienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content