TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

5-7 klasių šventė

2024 m. birželio 18 d. mokyklos kieme vyko 5-7 kl. ugdytinių mokslo metų pabaigtuvės. Sugiedojus LR himną, visus sveikino mokyklos direktorė R. Tamašauskienė, pavaduotoja I. Barkienė

Po to buvo pasveikinti labai gerai besimokę, mokyklos vardą garsinę mokiniai.

Jiems įteikti padėkos raštai, laiškai tėveliams, simbolinės dovanėlės:

• 5b kl. – Gabijai Katkevičiūtei, Kamilei Kontrimaitei, Kamilei Radžiūtei,

• 5d kl. mokiniui Viliui Aleksandravičiui,

• 6a kl. – Viltei Balčiūnaitei,

• 6b kl. – Mildai Šulskytei,

• 6b kl. – Dinai Urbaitei (matematikos olimpiada – II vieta, dailės olimpiada – III vieta),

• 6c kl. – Kesminai Radzevičiūtei,

• 7a kl. – Gabrielei Šarauskytei („Dainų dainelė“),

• 7a kl. – Augustui Šimkui ir (lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada bei meninio skaitymo konkursas – III vietos),

• 7b kl. – Ievai Skirmantaitei („Dainų dainelė ir kt. konkursai),

• 7b kl. – Domantei Žvirblytei, Dominykui Mažeikai,

• 7b kl. – Benui Budreckui (istorijos olimpiada – III vieta),

• 7b kl. – Motiejui Jasiūnui (istorijos olimpiada – III vieta),

• 7c kl. – Emilijai Čepaitytei, Austėjai Šteinbergaitei,

• 7d kl. – Vykintui Sterbavičiui (matematikos olimpiada – II vieta),

• 7d kl. – Sauliui Nekraševičiui.

Už prizines vietas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos olimpiadose, konkursuose padėkos, laiškai, dovanėlės įteiktos šiems juventiečiams:

• 5b kl. – Augustei Bitinaitei (dailės olimpiada – II vieta),

• 6a kl. – Faustai Burškytei (muzikos olimpiada – II vieta),

• 6c kl. – Rugilei Geštautaitei (lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada – II vieta),

• 6b kl. – Emilija Sabutytė (dailės olimpiada – II vieta),

• 7a kl. – Elžbietai Kubeckaitei (respublikinė muzikos olimpiada III vieta, muzikos olimpiada mieste – I vieta),

• 7a kl. – Beatai Bačkytei (dailės olimpiada – I vieta),

• 7b kl. – Adelei Mortai Dijokaitei (prancūzų kalbos konkursas – III vieta),

• 7d kl. – Ugnei Dambrauskaitei (biologijos olimpiada – II vieta).

Už kitus aukštus pasiekimus (2 ir daugiau), mokyklos vardo garsinimą respublikinėje Dainų, šokių šventėje, Ansamblių vakare, respublikiniuose jaunųjų pianistų, vokalistų konkursuose, varžybose apdovanoti šie mokiniai: konkursuose:

• 6b kl. – Miglei Poškevičiūtei („Dainų dainelė“),

• 5a kl. mokinei Elzei Čelkytei (jaunųjų pianistų respublikiniai konkursai – I vieta, laureatės vardas),

• 5a kl. – Austėjai Žentilytei (jaunųjų pianistų respublikiniai konkursuose – I ir II vieta, laureatės vardas),

• 5b kl. – Mildai Alejūnaitei (šachmatų varžybos – mieste – dvi I vietos, respublikoje – II vieta),

• 6a kl. – Mėtai – Marijai Barzelytei („Dainų dainelė“, prizinės vietos 4 konkursuose),

• 6d kl. mokiniui Domui Platbarzdžiui (šachmatų varžybos – mieste – dvi I vietos, respublikoje – II vieta),

• 6d kl. – Almantui Drazdovui, Adomui Lauciui, Domantui Šležui, Denui Veikšai (berniukų futbolo komanda: zoninėse varžybose – I vieta, tarpzoninėse – II vieta),

• 5b kl. – Domui Stačkūnui, Laurynui Rimgailai (berniukų futbolo komanda: zoninėse varžybose – I vieta, tarpzoninėse – II vieta),

• 7a kl. – Aidai Kaveckytei (už tris pirmas vietas atrankinėse varžybose ir III vietą respublikos teniso varžybose),

• 7a kl. – Gustei Brazauskaitei, Austėjai Griniūtei, Sofijai Lutz, Arielei Pekytei, Arielei Monikai Rakšnytei, Saulei Rutkauskaitei („Dainų dainelė“),

• 7b kl. – Dominykai Najulytei (už tris pirmas vietas atrankinėse varžybose ir III vietą respublikos teniso varžybose),

• 7d kl. – Kamilei Lukianskytei (2 piešinių konkursai – nugalėtoja).

Padėkos laiškai už 60 ir daugiau per mokslo metus surinktų pasiekimų įteikti šiems mokiniams:

• 6d kl. – Majai Masiulytei – už labai aktyvią socialinę, pilietinę ir kt. veiklą (per metus surinktos 99 val. – daugiausiai mokykloje),

• 5a kl. – Agotai Virbickaitei (85), Liepai Vildžiūtei (60), Kamilei Raštikytei (69), Emai Jasiūnaitei (68), Mėtai Gurejevai (90),

• 5b kl. – Mildai Alejūnaitei (68), Augustei Bitinaitei (73), Luknei Čekauskaitei (67), Gabijai Katkevičiūtei (79), Kamilei Kontrimaitei (70), Gantui Mockevičiui (68), Pavlavičiui Neitui (69), Kamilei Radžiūtei (94), Gretai Ramonaitei (94), Laurynui Rimgailai (92), Ievai Sakaitei (61), Gretai Šemiotaitei (62),

• 5c kl. – Artamonovui Jokūbui (66), Juodagalvytei Gustei (63), Sabaliauskaitei Godai (61),

• 5d kl. – Viliui Aleksandravičiui (91), Vaivai Ivanauskaitei (96), Ugniui Kazlauskui (83), Astijui Kontrimui (67), Adrianai Povilaitytei (74), Dominykai Rutkauskaitei (60),

• 6a kl. – Viltei Balčiūnaitei (64), Mėtai Marijai Barzelytei (76), Fausta Burškytei (72),

• 6b kl. – Mildai Šulskytei (72), Dinai Urbaitei (97),

• 6d kl. – Gretai Aleknavičiūtei (61), Marijai Jurgaitytei (60), Izabelai Navickaitei (62), Gustei Ragauskaitei (61),

• 7a kl. – Saulei Rutkauskaitei (42), Gabrielei Šarauskytei (65),

• 7b kl. – Ievai Skirmantaitei (81),

• 7c kl. – Emilijai Čepaitytei (73), Gabijai Petravičiūtei (68), Austėjai Šteinbergaitei (80).

Šventėje skambėjo solisčių Mėtos Marijos Barzelytės, Faustos Burškytės, dueto Liepos ir Danielės dainos (mokyt. Ž. Sitnikienė, L. Stankuvienė).

Sudainavus „Mokyklos dainą“, vaikai „išmojuoti“ atostogų.

NŠ skyriaus vedėja J. Ančerevičiūtė

Nuotraukos mokyt. T. Laugalio, M. Koreivienės

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content