TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Teisės aktai

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

  • MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO MODELIO SANDARA Pedagogams
  • MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO MODELIO SCHEMA Pedagogams

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:
LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje

Svarbi informacija tėvams

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content