TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Diskusija „Ruošiamės mokyklai“

2024 m. gegužės 21 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vyko bendradarbiaujančių ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo ir 1 klasių mokytojų, logopedų, specialiųjų pedagogų apskrito stalo diskusija „RUOŠIAMĖS MOKYKLAI“.

Diskusijoje dalyvavo atstovai iš Šiaulių L/D „Ąžuoliukas”, „Kregždutė“, „Berželis“.

Buvo aptartos būsimų 1 klasių mokinių kompetencijos, branda, pasirengimas tapti mokiniu. „Juventos“ pradinių klasių mokytojai kėlė klausimus dėl vaikų fizinės, emocinės sveikatos prastėjimo.

Logopedė, specialioji pedagogė V. Sinicinaitė išsakė pagrindines problemas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių nenutrūkstamo, sistemingo pagalbos teikimo galimybių.

Diskusija buvo visiems naudinga, informatyvi. Susitarta dėl tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo.

Diskusijos organizatorė, moderatorė Pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja R. Dauliuvienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content