TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Direktorės darbotvarkė

12.00 – 12.30 val. – pietų pertrauka

PIRMADIENISANTRADIENISTREČIADIENISKETVIRTADIENISPENKTADIENIS
7.30 – 12.00 val. – dokumentacijos peržvalga, tvirtinimas, pasitarimas su administracija.7.30 – 12.00 val. – dokumentacijos peržvalga, tvirtinimas, bankinių pavedimų pasirašymas, sąskaitų derinimas.
7.30 – 12.00 val. dokumentacijos peržvalga, tvirtinimas, bendravimas su bendruomenės nariais.7.30 – 12.00 val.
susitikimai su darbuotojais, ugdymo proceso stebėsena, aptarimai, bankinių pavedimų pasirašymai, derinimai.

7.30 – 12.00 val. savaitės veiklų peržvalga, refleksijos, aptarimai, planavimas. Dokumentacijos tvarkymas.
12.30 – 16.15 val. – ugdymo proceso, saugumo stebėsena, projektinės darbo grupės susirinkimas, administraciniai darbai.12.30 – 16.15 val. – kvalifikacijos kėlimas, administraciniai darbai. 12.30 – 16.00 val.
pasitarimai su kolegomis, darbo grupėmis, dokumentų derinimas, tvirtinimas.
12.30 – 16.00 val. – administraciniai darbai.  12.30 – 15.30 val. – administraciniai darbai.
18.00 val. – dalyvavimas koncerte „Muzikiniai rudenys“
 
  

Šiaulių „Juventos“ progimnazija