TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Direktoriaus atostogos ir komandiruotės

Atostogos:2021m. lapkričio 8-12 d.
Atostogų metu pavaduoja: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
Tel.: 866719366
Komandiruotės:
Komandiruotės metu pavaduoja:
Nedarbingumas:
Nedarbingumo metu pavaduoja:
Kitos priežastys:2021 m. rugsėjo 20-22 d.
Pavaduoja:Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
Tel.: 866719366