TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Direktoriaus atostogos ir komandiruotės

Atostogos:2021m. lapkričio 8-12 d.
2022m. sausio 24-28 d.
2022m. liepos 7 d. – rugpjūčio 12 d.
Atostogų metu pavaduoja: Darbų vadovas Alvydas Gvergždys
Tel.: 868561062
Komandiruotės:2022 m. birželio 30d.
Komandiruotės metu pavaduoja:Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
Tel.: 861207323
Nedarbingumas:
Nedarbingumo metu pavaduoja:
Kitos priežastys:2021 m. rugsėjo 20-22 d.
Pavaduoja:Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
Tel.: 866719366