TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Direktoriaus atostogos ir komandiruotės

Atostogos:2022m. sausio 24-28 d.
2022m. liepos 7 d. – rugpjūčio 12 d.
Atostogų metu pavaduoja: Darbų vadovas Alvydas Gvergždys
Tel.: 868561062
Komandiruotės:2022 m. birželio 30 d.
2022 m. rugpjūčio 25 d.
2022 m. lapkričio 21-25 d.
Komandiruotės metu pavaduoja:Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
Tel.: 866719366
Nedarbingumas:
Nedarbingumo metu pavaduoja:
Kitos priežastys:2022 m. spalio 31 d. – laisva diena (mamadienis)
Pavaduoja:Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
Tel.: 866719366