TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Direktoriaus atostogos ir komandiruotės

Atostogos:
2023-10-06/13
Atostogų metu pavaduoja:Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Irmunda Barkienė
Tel.: 866719366;
Komandiruotės:2023-11-9/10
Komandiruotės metu pavaduoja:Darbų vadovas
Alvydas Gvergždys
Tel.: 866719366
Nedarbingumas:
Nedarbingumo metu pavaduoja:
Kitos priežastys:
2024 m. sausio 22 d. – laisva diena (mamadienis)
Pavaduoja:Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
Tel.: 866719366

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content