TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Direktoriaus atostogos ir komandiruotės

Atostogos:– 
Atostogų metu pavaduoja:
Komandiruotės:
Komandiruotės metu pavaduoja:
Kitos priežastys:rugsėjo 20-22 d.
Pavaduoja:Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
tel. nr.: 866719366