TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Draugo vertybių žemėlapis

Per visą gyvenimą sutinkame daugybę žmonių. Vienų mes nė nepažįstame, kitus pažįstame labai mažai, o dar kitus vadiname savo draugais. Ne veltui liaudies išmintis sako, jog ,,Draugą pažinsi nelaimėje“, o Dievo žodis – ,,Tebūna daug pažįstamų, kurie tave sveikina, bet vienas iš tūkstančio tavo artimas draugas“ (Sir 6,6)
Per integruotas dorinio ugdymo ir muzikos pamokas 5 – 7 klasių mokiniai analizavo, kas yra vertybės ir dirbdami porose (pagal pateiktus kriterijus), kūrė klasės draugo vertybių žemėlapį, pristatė ir įteikė draugui. Drąsiausi mokiniai darbą pristatė ne tik savo bičiuliui, bet ir visiems klasės draugams.
Temos tąsa vyko per muzikos pamokas: vaikai dainavo dainas, skirtas draugams.
Tik pažindami save ir kitus, pažinsime pasaulį ir jo Kūrėją.
Dorinio ugdymo mokytojos L. Skyrienė, R. Linkevičienė ir muzikos mokytojai E. Šliauterienė, Ž. Sitnikienė, L. Stankuvienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content