TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Draugystė

2023 m. sausio 24 d. per integruotą etikos ir tikybos pamoką 8b klasės mokiniai kūrė draugystės ir tikro draugo apibrėžimus. Diskutuodami grupėse juventiečiai išsiaiškino, kaip draugystė yra įvardijama Šventajame Rašte ir kokios vertybės yra būtinos tikram draugui.
Pamokos metu mokiniai analizavo įvairius informacijos šaltinius, teikė argumentuotas išvadas, ugdė komunikavimo, socialinę, emocinę bei sveikos gyvensenos kompetencijas.
Atvirą pamoką stebėjo mokytojai iš Ispanijos, kolegos.


Dorinio ugdymo mokytojos L. Skyrienė, R. Linkevičienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content