TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

E. Balčyčio vardo premija 2022-2023 m.

Remiantis Šiaulių „Juventos“ progimnazijos profesoriaus E. Balčyčio vardo premijos nuostatais, patvirtintais Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu, 2023 m. gegužės 22 – birželio 1 d. skelbiama 2022 – 2023 m. m. 8 klasių mokinių E. Balčyčio vardo premijos kandidatų registracija.

Kandidatai mokyklos raštinės darbuotojoms turi pateikti įregistravimui Veiklos aprašą (nuostatų 1 priedas) bei rekomendacinį laišką (-us).

Profesoriaus E. Balčyčio vardo premijos 2022 – 2023 m. nominantas bus skelbiamas ir apdovanojamas birželio 15 d. 17.30 val. per 8 klasių mokinių mokslo metų baigimo šventę. 

Džiaugdamiesi 8 kl. mokinių veiklos rezultatais, kviečiame į(si)vertinti pasiekimus ir aktyviai teikti kandidatūras.

Konsultacijos dėl dokumentų rengimo teikiamos 302 kab.

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja J. Ančerevičiūtė

Nuotrauka V. Dambrausko

Šiaulių „Juventos“ progimnazija