TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

E. Balčyčio vardo premija

2022 m. gegužės 16 – 27 d. 8 klasių mokinius kviečiame teikti dokumentus (nuostatų 1 priedą bei rekomendacijas) ir pretenduoti į profesoriaus E. Balčyčio vardo premiją.
Premija atiteks vienam iš kandidatų, surinkusiam daugiausiai taškų už aukštus mokymosi pasiekimus, mokyklos vardo garsinimą, aktyvią socialinę, pilietinę ir kt. veiklą, vykdytą per paskutinius 4 – erius mokslo metus.
Premijos iniciatorė – progimnazijos direktorė R. Tamašauskienė. Vertinimo komisiją sudarys Progimnazijos tarybos, administracijos, klasių vadovų atstovai.
Premija bus teikiama birželio 22 d. 17.30 val. per 8 klasių mokinių, tėvų, mokytojų šventę.
Nuotrauka V. Dambrausko

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content