TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Eikime šviesos keliu

2022 – 2023 mokslo metus pradėjome vedami strateginės miesto vizijos „ŠIAULIAI ŠVIEČIA“. Iš tiesų norime šviesti, būti matomi ir girdimi. Kaip tai padaryti? Iššūkis kiekvienam vis kitoks.

VADOVUI – vesti mokyklos bendruomenę vertybių ugdymo keliu, sudaryti sąlygas kokybiškam darbui, mokymuisi ir bendradarbiavimui.

MOKYTOJUI – nesustoti mokytis ir suspėti su naujovėms, mokėti pasirinkti, planuoti ir įdomiai perteikti ugdymo turinį.

KLASĖS VADOVUI – rasti kelią į vaikų širdis, pelnyti jų pasitikėjimą bei mokinių tėvų pagarbą.

MOKINIUI – suprasti mokslo prasmę, ugdytis atsakomybę, augti kasdien atliekant mažus ir didelius darbus, kuo geriau pažinti kitus ir save.

Visai didelei Šiaulių „Juventos“ progimnazijos bendruomenei linkime sėkmės ir pakilios nuotaikos!

Administracija

***

2022 – 2023 m. m. Mokslo ir žinių šventės akimirkos (fotografavo T. Laugalis, S. Staponkus, J. Ančerevičiūtė)

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content