TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Esantiems amžinybėje

Kloja žemę lapų šilkas, į kapus kelelis pilkas.

Ten palaidota motulė, ten tėvelis tyliai guli… 

/Salomėja Nėris/ 

Tokiais poetės žodžiais prasidėjo integruotos dorinio ugdymo ir dailės pamokos, vykusios Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje. Gražu, kad rudenį prisimename tuos, kurie pasiekė ramybės uostą ir  gyvena Amžinybėje.

5 – 8 klasių mokiniai jautriai dalinosi savo mintimis ir prisiminimais apie mirusius artimuosius. Tikybos pamokose vaikai meldėsi už išėjusius, nes malda – pagalba mirusiems. Per maldą bendraujame su Amžinybėje esančiais ir prašome jiems Viešpaties atleidimo už padarytas klaidas. Taip parodome mirusiems pagarbą ir meilę.

Iš pateiktų žodžių sąrašo mokiniai turėjo išsirinkti vieną ar kelis žodžius, kurie labiausiai siejasi su tema „Esantiems Amžinybėje“, ir kūrybiškai užrašyti savo sugalvotu šriftu. Slido programėle mokiniai įtvirtino pamoką apie Vėlines ir Visų Šventųjų šventę.

Džiaugiamės mokinių kūryba. Juventiečių darbai, šalia ramiai plevenant prisiminimo ugnelėms, eksponuojami pirmame ir ketvirtame mokyklos aukšte.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content