TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Nacionaliniai kokybės ženkleliai

2021  m. rugpjūčio pabaigoje, prieš pat naujų mokslo metų pradžią, į Vilniaus Botanikos sodą Kairėnuose susirinko apie 150 mokytojų bei mokyklų vadovų iš visos Lietuvos. Čia vyko jau tradicija tapęs renginys, kurio metu buvo apdovanoti Nacionalinius kokybės ženklelius pelnę eTwinning projektai.

Šiemet iš 549 pateiktų paraiškų teigiamai įvertintos 424 Nacionalinio kokybės ženklelio (NKŽ) paraiškos. Tai rekordinis skaičius Lietuvoje per 16 programos gyvavimo metų! Daugiausia NKŽ susižėrė Kauno ir Šiaulių regiono mokytojai, kurie sveikino vieni kitus, džiaugėsi gautais apdovanojimais, užmezgė naujas pažintis.

Šventės dalyviai susidomėję klausėsi neurologijos mokslų daktarės Dalios Bagdžiūnaitės pranešimo „Neurolyderystė: kaip skatinti motyvaciją bei sąmoningai priimti sprendimus?“. Daugelis mokytojų pranešime išgirstas naujas žinias žadėjo pritaikyti jau rugsėjo pirmosiomis dienomis klasėse. Energingą muzikinę programą apdovanojimuose dalyvavusiems mokytojams atliko legendinė grupė „Rondo“.

2020 – 2021 m. m Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vykdytas ne vienas projektas:

  • Erasmus+ ,,Alisa stebuklų šalyje“ dalyvavo 2a, 3a, 4c, 6b kl. juventiečiai, mokytojos I. Karskienė, D. Kontrimienė, R. Vargalienė, S. Abalikštienė, V. Bernikienė, A. Dirginčienė. Vyko 2 virtualūs projekto susitikimai, organizuoti JK ir Italijos partnerių.

JK susitikimui 4c, 5a ir 6b klasių mokiniai parengė pateiktis apie nuotolinio mokymosi patirtį mokykloje, Velykų papročius, pasakojo, ko išmoko iš istorijos apie Alisą, kuria buvo paremtas visas projektas.

Italijos susitikimui mokiniai parengė Lietuvoje vykusio susitikimo apžvalgą, pristatė savo miesto istoriją, sugiedojo šalies himną ir padainavo liaudies dainą. Projekto koordinatoriai – Ispanijos mokykla – pristatė galutinį produktą – elektroninį žurnalą.

  • eTwining projekte “Schoolovision 2021 – lucky 13th edition“ dalyvavo antrokai, kuriems talkino muzikos mokytoja Loreta Stankuvienė. Gaila, kad dėl pandemijos iš projekto pasitraukė kai kurios šalys , tad veiklą užbaigė 20 ryžtingiausių.
  • Kokybės ženklelis suteiktas projektui “My Dreams Do Not Have To Wear Masks” („Mano svajonėms nereikia dėvėti kaukių”), kuriame dalyvavo vyresniųjų klasių mokiniai, anglų kalbos mokytojos Ž. Leinartienė ir V. Bernikienė (abi apdovanotos ženkleliais).

Įvyko 3 projekte dalyvaujančių mokyklų mokinių live susitikimai, kurių metu dalyviai dirbo tarptautinėse komandose, naudojo įvairius e-įrankius, pasirinktomis temomis kūrė skaitmeninius žaidimus.

Buvo organizuoti 5 mokytojų live susitikimai, skirti projekto veiklų planavimui, aptarimui, įsivertinimo veikloms. Projekto metu sukurti klasės, mokyklos, miesto, šalies, lankytinų Lietuvos vietų bei garsių žmonių pristatymai (video, e-knygos, įvairios pateiktys). Dalyvauta logotipo konkurse (nugalėtoja tapo 5 – okė M. Ptašinskaitė), sukurtas ir pildytas el. pandemijos dienoraštis, integruotų pamokų metu dekoruotos veido kaukės, sukurta el. knyga apie Coronos virusą, domėtasi aplinkosaugos, švietimo, lygių galimybių temomis. Įvairiomis veiklomis paminėtos Saugaus interneto, pasaulinė Žemės, Kultūrinės įvairovės, eTwinning, ,,Juventos” gimtadienio dienos. Sukurti klausimynai veiklų įsivertinimui, apie vykdomas veiklas dalintasi informacija mokyklos FB ir el. svetainėje, skaityti pranešimai metodinėje dienoje ,,Kolega – kolegai” ir respublikinėje projektų mugėje Klaipėdoje. Projektinių veiklų įtakoje mokiniai patobulino anglų kalbos įgūdžius, išmoko naudotis keletu skaitmeninių įrankių, lavino kūrybiškumą, kritinį mąstymą, atsakingumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

  • eTwinning – Nordplus projektas „Wonders of the digital world“ („Skaitmeninio pasaulio stebuklai“) vyko net trejus metus. Jame su savo mokiniais dalyvavo mokytojos I. Karskienė, D. Kontrimienė, R.Vargalienė, V. Bernikienė, A. Dirginčienė. Didelis dėmesys projekte skirtas STEAM veikloms, darbui su įvairiais įrankiais. Atlikta daugybė bandymų. Visą savaitę vyko baigiamieji online renginiai. Susitikimą organizavo Latvijos partneriai. Kiekvieną savaitės dieną partnerinės komandos pristatinėjo veiklas: orus, šalis, klases, papročius, tradicijas. Sukurta elektroninė knyga.
  • 2020–2021 m. m. 2a klasės mokiniai (mokyt. A. Dirginčienė) dalyvavo tarptautiniame „eTwinning“ projekte „STEAM in the World of Fairy Tails“ („STEAM pasakų pasaulyje“). Partneriai –  mokiniai ir pedagogai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Italijos. Projekte buvo sujungtos STEAM veiklos ir pasakų analizavimas. Kiekvieną mėnesį buvo skaitoma vis kita pasaka ir iškeliamas naujas STEAM iššūkis. Juos pateikdavo ir įveikdavo patys dalyviai. Mokiniai turėjo gerai pasukti galvas, kaip išspręsti vieną ar kitą iškeltą problemą, atlikti eksperimentus, bendradarbiauti, mąstyti kritiškai ir kūrybiškai.
  • Kokybės ženkleliu buvo apdovanotas ir 2a klasės (mokyt. A. Dirginčienė) vykdytas eTwinning projektas  „STE(A)Muko draugai“. Jame dalyvavo net 19 Lietuvos mokyklų, 26 mokytojai ir jų ugdytiniai.

Projekto tikslas ir uždaviniai – ugdyti praktinį, eksperimentinį ir probleminį mokymąsi, kritinį mąstymą, skatinti komandinį darbą, tarpdalykinį mokslo žinių ir įgūdžių naudojimą. Vyko įdomios, įtraukiančios pradinukų pamokos, paremtos tyrimais ir eksperimentais (projekto temos glaudžiai siejosi su bendrosiomis programomis, tad buvo nesudėtinga jas integruoti į formalųjį ugdymą). Buvo sukurtos laboratorijos, kuriose mokiniai galėjo ne tik demonstruoti bandymus, vykdyti tyrinėjimus, bet ir mokytis vieniems iš kitų aktyviai bendradarbiaujant (patirtis sudėta į elektroninių knygų puslapius).

  • Ir dar vienas eTwinning projektas, pelnęs įvertinimą – „Kūrybinio skaitymo laboratorija: knyga+LEGO“, skirtas skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių formavimui, inžinerinio mąstymo kompetencijų stiprinimui. Mokiniai susipažino su skirtingiems amžiaus tarpsniams skirtomis lietuvių rašytojų knygomis, ieškojo informacijos apie autorius. Skaitydami plėtė žinias, mokėsi apibūdinti veikėjus piešdami, rašydami, vaidindami ir kt. Pasitelkę vaizduotę bei kūrybinius technologinius gebėjimus, vaikai iš LEGO detalių kūrė objektus, paminėtus literatūriniuose kūriniuose. Buvo derinamos dvi svarbios veiklos (konstravimas ir skaitymas, teksto suvokimas), kurių gebėjimai šiuolaikiniame IT amžiuje sparčiai menksta. Šios veiklos skatino kūrybinį, kritinį mąstymą, atradimo džiaugsmą, bendradarbiavimą, naujų idėjų generavimą. Vyko susitikimai su rašytojais, kūrėjais.

Į duris pasibeldus 2021 – 2022 mokslo metams, juventiečius įtraukė į naujus projektus. Linkime sėkmės mokytojams ir mokiniams!

Pradinių klasių mokytoja A. Dirginčienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content