TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

„Gerumo angelas“

Adventas tradiciškai sutampa su juventiečių ,,Gerumo mėnesiu“. Tai laikas atlikti gerus ir gražius darbus.

Tad neatsitiktinai 4 – 8 klasių mokiniai per integruotas dorinio ugdymo pamokas kūrė ,,Gerumo angelus“. Vaikai aptarė, ką jiems reiškia angelas, prisiminė, jog Angelas – vienas iš kalėdinių simbolių, kurio atsiradimą nulėmė evangeliniai siužetai. Angelais (gr. Angelos – pasiuntinys) Biblijoje vadinamos antgamtinės bekūnės esybės, supančios Dievo sostą, vykdančios jo valią ir tarnaujančios tiems, kurie paveldės išganymą.

Angelai dar vadinami „Viešpaties angelais“, ,,Angelais Sargais“, „dangiškomis būtybėmis“, „Dievo tarnais“ ir kitais vardais, kurie reiškia, kad tai esybės, padedančios žmogui, pranašaujančios jam Dievo valią.

Mokiniai su didele meile ir užsidegimu kūrė ,,Gerumo angelus“: įsivaizdavo savąjį Angelą Sargą ir jį iliustravo, piešė, karpė, gamino atvirukus.

Paroda ,,Gerumo angelas“ eksponuojama IV mokyklos aukšte, o atvirukai bus dovanojami mūsų bendruomenės nariams, kurie dalyvaus Šv. Mišiose gruodžio 23 d.  

Dėkojame 4 – 8 klasių mokiniams ir pradinių klasių mokytojoms A. Zorienei, I. Karskienei, K. Kairienei, S. Petrėtienei.

Apie 3a klasės mokinių kūrybinius darbelius (ačiū pradinių klasių mokytojai A. Dirginčienei) ir parodą Šv. Jurgio bažnyčioje sužinosite kitame straipsnelyje.

Dorinio ugdymo mokytojos L. Skyrienė ir R. Linkevičienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content