TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

„Gerumo mėnuo 2022“

Metai Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje tradiciškai baigiasi GERUMO MĖNESIU.

Ar tai tik gražūs žodžiai, ar juos lydi ir prasmingi darbai? Kas nuveikta per paskutinį 2022 m. mėnesį?

***

·        5 – 8 kl. vyko integruotos dorinio ugdymo ir dailės pamokos ,,Gerumo sparnai”. Jų metu juventiečiams pristatytos mokyklos paramos akcijos, renginiai, pasirengta Angelų dovanojimo akcijai.

·        6 kl. vyko integruotos vokiečių kalbos ir technologijų pamokos „Vokiečių kalėdinės tradicijos”.

·        8 kl. vyko integruotas dailės ir IT projektas „Žymūs paveikslai laukia Kalėdų“.

·        5-6, 8 kl. vyko šventinės dailės pamokos, kurių metu parengtos dvi parodos, eksponuojamos mokykloje: ,,Kalėdos pop meno stiliumi“, ,,Kalėdos su Vincentu van Gogu“. 5 – 6 kl. mokinių darbai bus eksponuojami ir l/d „Ąžuoliukas“.

·        Gruodis pasitiktas „Gerumo mėnesio” rytmečiu – administracijos susitikimu su 1 – 8 klasių mokinių savivalda. Įžiebta 31 žvakelė (tiek mokykloje kl.), į klases perduotas direktorės sveikinimo laiškas, arbata, sausainiai.

·        Per mėnesį mokykloje vyko 4 koncertai: instrumentinės  muzikos ir poezijos koncertas „Vakarėjant”, meninio ugdymo klasių koncertas „Ei, Kalėda, Kalėda”, 1-3 kl. chorų koncertas „Tyliai ateina baltos Kalėdos”, 4-8 kl. vokalinis koncertas „Metus palydint”.

·        „Šviesos diena“ įprasminta klasėse, šeimose ruošiantis ir mokykloje organizuojant XVIII – ąją bendruomenės ir socialinių partnerių „Gerumo mugę“ (surinkta 3160 eur suma papildė mūsų bendruomenės paramos ir skatinimo fondą).

·        Vyko keturi teatralizuoti kalėdiniai rytmečiai, skirti pradinukams, 5 – 8 klasių popietė – „Kalėdinių filmų festivalis“ (keturios geriausiai pasirodžiusios klasės paskatintos saldžiaisiais prizais).  

·        Daugiau nei mėnesį laiko mokyklos bendruomenė dalyvavo 4 akcijose:

*Respublikinės paramos akcijos „Vaikų svajonės“ metu išpildytos 3 juventiečių svajonės (šuniukas robotukas, lėlė Barbė, dvejos ausinės, futbolo kamuolys, mokyklinės priemonės);

*1 – 5 kl. – „Kalėdinė dovana Ukrainos kariui“, „Ištiesk pagalbos leteną“ (bendradarbiauta su Ukrainiečių integracijos centru „Malva“ bei Šiaulių gyvūnų globos namais);

* 6 – 7 kl. – „Aš ir Tu – tai Mes“ (bendradarbiauta su Šiaulių apskrities cerebrinio paralyžiaus asociacija, kuriai perduotos 8 kalėdinės dovanos);  

* 8 kl. – „Maltiečių sriuba“ (bendradarbiaujant su Maltos ordino pagalbos tarnybos Šiaulių grupe, Šiaulių PC „Tilžė“ organizuotas koncertas „Laiškas vienišam seneliui“. Jame dainavo buvę ir dabartiniai juventiečiai, dovanėlėmis pasveikinti 28 Viekšnalių kaimo seneliai; mokykloje vykusioje sriubos akcijoje senelių paramai surinkti 74 eur).

Gruodžio 23 – iąją, Šv. Kūčių išvakarėse, mokyklos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose, po kurių vyko Angelų dovanojimo akcija. Mokykloje 1 – 8 klasėse vyko rytmetys „Kalėdas pasitinkant”, skirtas aptarti „Gerumo mėnesio“ darbams.

Ačiū visiems „Juventos“ bendruomenės nariams, kurie šį mėnesį buvo ne įprastai geri, o geri dėl kitų. Ačiū už mokėjimą atjausti, dalintis, pradžiuginti.

Direktoriaus pavaduotoja J. Ančerevičiūtė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content