TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

IN MEMORIAM. Tatjana Lygutienė

„Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip su ja kovoti“ (Vincas Mykolaitis-Putinas)

Muzikos mokytoja Tatjana Lygutienė (1948-2022) Šiaulių „Juventos“  progimnazijoje muzikos mokytoja dirbo 44 metus. Pradėjusi dirbti Šiaulių 12-oje vidurinėje mokykloje, visą darbo karjerą susiejo tik su šia mokykla, savo darbu įnešdama svarų indėlį į „Juventos“ progimnazijos ir visos Lietuvos muzikinio ugdymo sistemos kūrimą.

Kartu su profesoriumi E. Balčyčiu, docentu J. V. Lygutu kūrė muzikinio ugdymo modelį Lietuvoje, vedė muzikos pamokas, praktiškai įtvirtindama teorinius muzikos mokymo sumanymus. T. Lygutienė skleidė savo sukurtos muzikos mokymo metodikos patirtį, skaitė pranešimus, vedė per 40 atvirų pamokų Šiaulių, Lietuvos ir užsienio šalių muzikos specialistams. Mokytojos patirtimi rėmėsi vėliau mokykloje pradėję dirbti muzikos mokytojai, praktiką atliekantys studentai.        

Mokytoja daug metų vadovavo vokaliniams ansambliams, duetams, chorams. Jos ugdytiniai dalyvavo įvairiuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse. Vokaliniai ansambliai 9 kartus yra tapę Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ TV turo nugalėtojais. Mokytoja yra išugdžiusi nemažai garsių muzikų. Tai solistai G. Skėrytė, V. Taurinskaitė, J. Stanelytė, A. Lunskis, aktoriai I. Balsytė, D. Auželis, B. Vasauskaitė.

T. Lygutienė ilgą laiką vadovavo muzikos mokytojų metodikos grupei, koordinavo muzikos programų ruošimą, pamokų stebėjimą, studentų praktiką, mokytojų atestaciją. 1985-1987 m. dirbo direktoriaus pavaduotoja muzikiniam ugdymui. 1993 m. mokytojai suteikta muzikos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Mokytoja T. Lygutienė apdovanota LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais už aktyvią, kūrybišką pedagoginę veiklą, mokyklos muzikinio ugdymo programų kūrimą ir įgyvendinimą.

2015 m. Šiaulių m. savivaldybė T. Lygutienės veiklą už pasišventimą pedagogo profesijai ir muzikos mokymo tradicijų puoselėjimą Šiauliuose įvertino „Auksinio šaulio padėkos ženklu“. 

Progimnazijos bendruomenė, liūdėdama dėl netekties, vertina T. Lygutienės indėlį į muzikinės mokyklos kūrimą ir tai, kuo ši Lietuvoje žinoma mokykla yra dabar.

Atsisveikinti su mokytoja T. Lygutiene bus galima Šiaulių gedulo namuose (Tilžės g. 200) nuo vasario 28 d. 12.00 val.

Išlydėjimas į Donelaičio kapines – kovo 1 d. 12.00 val.

V. Juodpusienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

     

              

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content