TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Įteikta trečioji E. Balčyčio premija

Mūsų progimnazijos patys protingiausi, aktyviausi, atkakliausi, lyderio savybes besiugdantys aštuntokai – Rugilė Poškevičiūtė, Titas Bernikas, Naglis Puškunalis –  birželio 1 d. komisijai pateikė užpildytas anketas apie savo ketverių metų pasiekimus, socialinę, pilietinę, neformaliojo švietimo, popamokinę ir kt. veiklą, mokytojų, administracijos, draugų rekomendacijas.

Po ilgų svarstymų, buvo išrinktas nugalėtojas – Rugilė Poškevičiūtė (surinkta 3000 taškų, gautos 4 mokytojų ir 22 klasės mokinių rekomendacijos).

2024 m. birželio 18 d. garbingą profesoriaus E. Balčyčio vardo premiją aštuntokei RUGILEI POŠKEVIČIŪTEI įteikė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos,  Edukologijos instituto profesorė Dijana Strakšienė.

Nominantus sveikino mokyklos direktorė Rita Tamašauskienė, antrasis premijos laureatas D. Sruogis.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad turime aštuntokų, kurie savo branda, pasiekimais, lyderio savybėmis yra sektinas pavyzdys visiems progimnazijos mokiniams.

***
Po iškilmių Rugilė Poškevičiūtė atsakė į kelis klausimus.

1. APIBŪDINK SAVE 10 BŪDVARDŽIŲ.
Entuziastinga, savarankiška, siekianti tikslo, paslaugi, atsakinga, sumani, aktyvi, nebijanti iššūkių, gudri, ryžtinga.

2. KURIOS SAVO SAVYBĖS NEMĖGSTI? KODĖL?
Nemėgstu savo maksimalizmo. Kartais dėl šios savybės nepajuntu, kad reikia sustoti ir pailsėti. Taip didėja galimybė emociškai perdegti.

3. KAIP MANAI, KUO BUVAI PRANAŠESNĖ UŽ TITĄ IR NAGLĮ?  KO IŠ ŠIŲ DVIEJŲ KLASĖS DRAUGŲ GALĖTUMEI PASIMOKYTI?
Už klasės draugus buvau pranašesnė aktyvumu, geru laiko planavimu, renginių idėjomis ir užsidegimu jas įgyvendinti. Iš vaikinų galėčiau pasimokyti darbo su informacinėmis technologijomis.

4.  KURIE ŽMONĖS TAU PADĖJO SIEKTI SĖKMĖS, UGDYTIS LYDERĖS SAVYBES?
Už paramą, pagalbą norėčiau padėkoti tėvams, mokytojams ir klasės draugams.

5. KOKIU SAVO MOKYKLINIU PASIEKIMU/VEIKLA LABIAUSIAI DŽIAUGIESI?
Labai džiaugiausi pirmąja vieta, kurią užėmiau nuotoliniame fortepijono konkurse Ispanijoje.

6. KOKIOS TAVO SVAJONĖS, SUSIJUSIOS SU ATEITIMI?
Svajoju studijuoti mediciną bei siekti aukščiausių rezultatų dailiajame plaukime.

Rugile, linkime Tau sėkmės!

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content