TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Kiek laiko skiri sau?

Įgyvendindami „Geros savijautos programos“ keliamus tikslus, 5-8 klasių mokiniai per dorinio ugdymo pamokas analizavo, kiek laiko per parą skiria fiziniam aktyvumui, poilsiui, dėmesio sutelkimui, kiek laiko bendrauja, žaidžia ir kiek valandų miega. Juventiečiai kūrė įvairias diagramas dalindami paros laiką ir pastebėjo, kad mažiausia laiko lieka sau. 

Mokiniai piešė plaštaką ir įvardino penkis žmones, kuriems gali patikėti savo mintis, džiaugsmus ir problemas. Tikybos pamokoje mokiniai skaitė ir aptarė Šventojo Rašto mintis apie sveiką kūną ir sveiką sielą.

„Geros savijautos programa“ ugdo socialinius, emocinius, darbo komandoje ir bendradarbiavimo įgūdžius, gebėjimą reflektuoti, gilesnį savęs pažinimą, psichologinio atsparumo stiprinimą, savivertės didinimą bei motyvaciją mokytis.

Dorinio ugdymo mokytojos L. Skyrienė ir R. Linkevičienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content