TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

„Kolega-kolegai“

„Niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų ir niekas nežino tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitus“. Daniel Reyes.

2024 m. balandžio 24 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai rinkosi į metodinę popietę „Kolega – Kolegai“.

Renginio tikslas – mokytojų bendradarbiavimas, gerosios pedagoginės patirties sklaida, siekiant sėkmingo ugdymo turinio įgyvendinimo, mokinių savijautos mokykloje ir ugdymo pasiekimų gerinimo.·

* Pavaduotoja ugdymui I. Barkienė pristatė Mokytojų skatinimo darbo grupės veiklos rezultatus.
* Apie 7d klasės nuotolinė lietuvių kalbos pamoką, kuri vyko bendradarbiaujant septintokais iš Viduklės, pasakojo mokytoja N. Špukaitė – Mamasalijeva.
* Istorijos mokytojas S. Staponkus pagrindė pamokų išvykose naudą, prisimindamas neseniai vykusią juventiečių išvyką į Vroclovo „Hydropolį“.
* Apie tai, kaip vyksta pasirengimas ruošiantis Erasmus+akreditacijos projektui, kalbėjo anglų kalbos mokytoja V. Bernikienė.
* Dorinio ugdymo mokytojos R. Linkevičienė, L. Skyrienė dalinosi kūrybiškumo kompetencijų ugdymo metodais, taikomais integruotose pamokose.
* Pasiūlymais, kaip pamokose (su)valdyti vaikų dėmesį, dalinosi muzikos mokytoja Ž. Sitnikienė.
* Kvalifikacijos kėlimo renginiuose apie įtraukiojo ugdymo iššūkius įgytas žinias kolegoms perdavė muzikos mokytojos L. Laurinaitienė, L. Mikutienė, pradinių klasių mokytoja D. Kontrimienė.

Baigiantis popietei pateikta informacija apie artėjantį IV –ąjį bendruomenės šeimų žygį bei birželio pabaigoje vyksiančią neformalią mokytojų išvyką.

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja J. Ančerevičiūtė 

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content