TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

„Kolega kolegai“

2022 m. kovo 10 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vyko tradicinis gerosios patirties sklaidos renginys „Kolega kolegai“. Renginio tikslas – pasidalinti patirtimi, ugdymo metodais, iniciatyvomis ugdant mokinių kūrybiškumą bei padėti mokytojams mokomuosius dalykus išaiškinti naudojant praktinius pavyzdžius, eksperimentus, bandymus ir t.t., pasikeisti naudojamais inovatyviais metodais, sėkmingų veiklų pavyzdžiais.

Renginį koordinavo Metodinė taryba, kuri ir pasiūlė pranešimų problemines sritis (įtraukusis ugdymas, sąlygų sudarymas skirtingiems mokiniams strategiškai taikyti ir įvairiais būdais pademonstruoti žinojimą, mokymosi pasiekimų gerinimas, skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas ugdymo procese, projektinė veikla, klasės vadovo veikla, STEAM veikla).

Buvo išklausyti šie mokytojų pranešimai: „Alternatyvių būdų taikymas procesams ir žinojimui atskleisti“ (specialioji pedagogė Rasa Kasparienė), „XXI a. pamoka – nuo vertinimo prie įsivertinimo. Modernios pamokos dimensijos“ (lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Sutkuvienė), „Įtraukioji veikla „lipimas aukštyn“ (lietuvių kalbos mokytoja Renata Debesytė, matematikos mokytoja Vaida Pozniakovienė), „Iššūkiai klasės vadovo darbe“ (klasių vadovės Laima Zonienė, Rimantė Vargalienė), „Neišsakyti gražūs žodžiai…“ (technologijų mokytoja Dileta Daukšienė), „Dalyvavimas projektuose. Apklausos įrankiai“ (Laima Filomena Jonaitienė), „Pa-tirk Lietuvą dailės pamokose“ (dailės mokytoja Asta Lendzbergienė).

Ačiū pranešėjams ir dalyviams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda  Barkienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content