TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Koncertas „Skambanti Juventa“

 Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokiniai mokslo metus baigė skambiai: dainuodami, muzikuodami, šokdami.

Gegužės 30 d. Kultūros centre vykęs koncertas apjungė beveik visą mokyklos bendruomenę. Koncerte dalyvavo 530 mokinių: 6 chorai, 6 vokaliniai, 5 instrumentiniai ansambliai, 5 liaudies šokių kolektyvai, 4  solistai, madų šou. Kolektyvus parengė 15 mokytojų, jiems talkino 20 kolegų (dirbusių scenoje, kulisuose, lydėjusių ir prižiūrėjusių mokinius).

Koncerto metu pristatyti svarbiausi 2022-2023 m. m. mokyklos pasiekimai, projektinės veiklos, akcijos, renginiai. Sceną papuošė puikios nuotraukos, atspindinčios skambančius kūrinius ir mokyklos gyvenimą. Džiugu, kad koncertą stebėjo pilnutėlė salė žiūrovų – mokytojų, tėvų, svečių, kurie negailėjo plojimų ir gerų emocijų.

Aštuntokai Ūla Puzaraitė ir Domantas Sruogis, koncerto vedėjai, puikiai pristatė kolektyvus. Direktorė Rita Tamašauskienė pasidžiaugė mokyklos pasiekimais, padėkojo mokiniams, mokytojams, tėvams už sklandžius ir veiklomis turtingus mokslo metus.

Koncerte buvo pasveikinti abiturientai, 12 metų garsinę „Juventos“ progimnazijos vardą puikiu muzikavimu. Visi kolektyvai buvo apdovanoti saldainiais.

Džiaugiamės taip ilgai lauktu ir pagaliau, po 7 metų pertraukos, įvykusiu koncertu. Dėkojame tėvams už paramą ir sudarytą galimybę koncertuoti Kultūros centro salėje. Ačiū visiems muzikavusiems mokiniams, juos ruošusiems ir koncertą padėjusiems organizuoti mokytojams už padovanotas spalvingas, džiugias akimirkas.

Renginio organizatorės V. Juodpusienė ir J. Ančerevičiūtė

Nuotraukos A. Bukio

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content