TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

„Pamoka šiuolaikiniam mokiniui IV“

2022 m. lapkričio 10 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė, direktorės pavaduotojos ugdymui Irmunda Barkienė, Rasa Dauliuvienė, Violeta Juodpusienė, mokytojai Vaida Pozniakovienė, Laimonas Tamošiūnas, Tomas Laugalis organizavo respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“.

Tai tradicinė „Juventos“ progimnazijos gerosios patirties konferencija, organizuota šia tema jau ketvirtąjį kartą. Konferencijos tikslas – pasidalinti patirtimi, ugdymo metodais ir iniciatyvomis tobulinant pamoką, padėti mokytojams mokomuosius dalykus išaiškinti naudojant praktinius pavyzdžius, eksperimentus, bandymus, pasikeisti naudojamais inovatyviais metodais, sėkmingų pamokų pavyzdžiais. Konferencijoje dalyvavo virš 100 pedagogų iš visos Lietuvos.

Atsižvelgiant į šiandienines ugdymo sąlygas, galimas įvairias formas, ugdymo proceso kaitą, konferencijos tema labai aktuali. Smagu, kad plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė („Tik ėjimas“), socialinių mokslų daktarė, docentė ir muzikos mokytoja ekspertė Lolita Piličiauskaitė – Navickienė („Emocinio imitavimo metodas bendrojo ugdymo ir muzikos mokyklose: empiriniai tyrimai, nauda ir taikymo galimybės“), Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, Metodinės tarybos pirmininkė Vaiva Janonienė („Pamokos kokybė ir vertė: metodinės tarybos pagalba ir veikla kuriant šiuolaikinę pamoką“).

Po to konferencija tęsėsi 5 darbo grupėse.

I grupė (moderatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Dauliuvienė) buvo skirta pradinių klasių mokytojams: žiūrėta integruota muzikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka 4 klasėje, matematikos pamokos 4 klasėje fragmentai, išklausyti du pranešimai apie mokinių motyvavimą skaityti.

II (moderatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė), III (moderatorė – matematikos mokytoja metodininkė, Metodinės tarybos pirmininkė Vaida Pozniakovienė) ir IV grupės (moderatorius – muzikos mokytojas ekspertas Laimonas Tamošiūnas) buvo skirta 5-8 klasių mokytojams.

II grupėje žiūrėta integruota fizikos, matematikos ir fizinio ugdymo pamoka, išklausyti trys pranešimai apie interaktyvią pamoką, „Sveiko proto pratybas“ bei gilintasi į klasės vadovo veiklą.

III grupėje stebėta geografijos pamokos fragmentai 6b klasėje, išklausytas pranešimas apie integruotus „Paauglystės kryžkelių“, dorinio ugdymo ir dailės projektus bei geroji patirtis apie matematikos ir STEAM simbiozę.

IV grupėje stebėta netradicinė fizinio ugdymo pamoka bei atskirų pamokų fragmentai, išklausyta geroji patirtis apie kartono transformacijas ir tarptautinių projektų įtaką mokytojų bendruomenės aktyvinimui.

V grupės (moderatorė – Violeta Juodpusienė) veikla buvo orientuota į muzikos mokomąjį dalyką: stebėtos trys pamokos, iš kurių viena buvo kompleksinė muzikos pamoka, kita – integruota su pasaulio pažinimu, o trečioji vyko mokiniams mokantis groti Karlo Orfo instrumentais.

Konferencijoje gerąja patirtimi iš viso dalinosi 26 Šiaulių „Juventos“ pedagogai: jie vedė atviras, meistriškumo pamokas, skaitė pranešimus. Kiekvienoje grupėje mokytojai išgirdo, matė iki 4 gerosios patirties sklaidos pranešimų ar pamokų, turėjo galimybę jungtis iš vienos darbo grupės į kitą.

Po konferencijos džiaugiamės sulaukę daug padėkos žodžių, gerų atsiliepimų, kurie mus, renginio organizatorius ir pranešėjus, stiprina ir drąsina.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Barkienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content