TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Metodinė diena „kolega – kolegai“

2023 m. kovo 21 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vyko tradicinis gerosios patirties sklaidos renginys-metodinė diena „Kolega kolegai“.

Renginio tikslas – pasidalinti patirtimi, ugdymo metodais, iniciatyvomis ugdant mokinių kūrybiškumą bei padėti mokytojams mokomuosius dalykus išaiškinti naudojant praktinius pavyzdžius, eksperimentus, bandymus, pasikeisti naudojamais inovatyviais metodais, sėkmingų veiklų pavyzdžiais.

Šiais mokslo metais buvo išskirtos šios pranešimų probleminės sritys: įtraukusis ugdymas, mokymosi pasiekimų gerinimas, mokinių mokymosi motyvacijos didinimas bei projektinė veikla.

Buvo išklausyti 6 mokytojų pranešimai. Logopedė-specialioji pedagogė E. Kančelskienė skaitė pranešimą „Kaip efektyviai motyvuoti vaiką veiklai“.

Apie projektines veiklas,  ugdymą Ispanijoje pasakojo direktorė R. Tamašauskienė ir anglų kalbos mokytoja V. Bernikienė. Abi jos yra tarptautinio projekto „5 žingsniai tvarumo link“ dalyvės.

Dailės ir technologijų mokytojos A. Lendzbergienė bei I. Šatkauskienė reflektavo apie kompetencijas, įgytas dalyvaujant projekto „5 žingsniai tvarumo link“ mokymuose „Ugdymo įrankiai mokytojui XXI a. kompetencijoms įgyti“ Zagrebe.

Pradinių klasių mokytojos A. Dirginčienė bei D. Kontrimienė dalinosi įspūdžiais iš  tarptautinio projekto „Tradicijų pristatymas naudojant informacines technologijas“ vizito Italijoje, papasakojo, kokių iššūkių patyrė susirgus didesnei daliai jaunųjų mokyklos projektininkų.

Muzikos mokytojas T. Laugalis dalinosi pastebėjimais, mintimis bei vaizdais po 2023 metų Knygų mugės.

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja J. Ančerevičiūtė ir istorijos mokytojas S. Staponkus apibendrino mokyklinio projekto „Nuo vasario 16 iki Kovo 11“ rezultatus, minėdami, kad šis projektas bus tęstinis.

Ačiū visiems pranešėjams ir dalyviams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Barkienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content