TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Mintys po konferencijos

2022 m. balandžio 20-21 dienomis vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Muzikos ir mokslo labirintais“, kurioje buvo kalbama apie habilituoto daktaro,  profesoriaus Eduardo Balčyčio asmenybę ir nuveiktus darbus puoselėjant Lietuvos muzikinį ugdymą. Konferencijoje dalyvavę garbūs svečiai kalbėjo apie profesoriaus siekį – sukurti tokią muzikinio ugdymo sistemą, kurioje kiekvienas vaikas ugdytų savo muzikinius gebėjimus, pažintų muzikos grožį  ir taptų muzikos mylėtoju.  Tam E. Balčytis paskyrė visą savo gyvenimą. Tai, kiek darbų nuveikta, galėjome įsitikinti Lietuvos seimo bibliotekoje atidarytoje parodoje: sudarytos muzikos mokymo programos ir metodikos knygos mokytojams, išleista 20 muzikos vadovėlių, lietuvių liaudies dainų rinkinys „Tūkstantis žingsnelių“, parašyta per 150 mokslinių straipsnių. Tai tik teoriniai darbai, o kiek pastangų įdėta steigiant muzikos pedagogikos specialybę Šiauliuose ir dirbant su studentais, rengiant senovinių vargonų auditoriją, kuriant chorus, puoselėjant liaudiškos muzikos tradicijas?

Mūsų mokyklai pasisekė, nes E. Balčytis ne tik įkūrė 12-ąją vidurinę, bet ir ištisus 50 metų ją lydėjo  dirbdamas mokytoju, bendradarbiaudamas su kolegomis, vėliau lankydamasis renginiuose ir koncertuose.  Mums buvo didelė garbė pažinti profesorių ir laimė bendrauti su nepaprastai šiltu ir nuoširdžiu žmogumi. E. Balčyčio įdiegta kompleksinio muzikinio ugdymo sistema, apjungta sąsajų tarp praeities ir dabarties, mokykloje gyvuoja ir šiandien. Belieka „neišbarstyti“  jo puoselėtų  idėjų  ir išsaugoti tautinio muzikinio ugdymo vertybes.

Pavaduotoja  Violeta Juodpusienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content