TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Mokinių taisyklės

5 – 7 kl. mokiniai per dorinio ugdymo pamokas prisiminė Mokinių taisykles, jas aptarė ir bandė atsakyti į klausimą, kodėl kai kurios taisyklės negalioja.

Juventiečiai akcentavo, jog mokykloje visi jaustumėmės geriau…

  • jei nebūtų patyčių,
  • jei vaikai būtų tolerantiški kitokiai nuomonei,
  • jei daugiau pamokų vyktų lauke,
  • jei būtų mažiau triukšmo,
  • jei tualetuose nesibūriuotų vyresnių klasių mokiniai.

Apibendrinta informacija bus pateikta svarstyti administracijai ir Mokinių seimui.

Dorinio ugdymo mokytojos L. Skyrienė, R. Linkevičienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content