TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Mokyklą baigė XVII-oji 8-okų laida

2022 m. birželio 21 d. Šiaulių „Juventos” progimnazija besišypsodama, skambėdama, vos galėdama sutalpinti namiškius ir svečius, į gimnazijas išlydėjo 4 klases – 100 mažųjų abiturientų.

Nelengvi, pilni iššūkių 8 – okams buvo pastarieji keleri metai. Kokias žinias, kompetencijas mokiniai išsinešė?

Didžiuojamės 7 juventiečiais, kurie mokslo metus baigė aukštesniuoju lygmeniu (9 – 10): tai Vaiva Mikutytė, Ignė Riukaitė, Ugnė Gražytė, Emilija Misevičiūtė, Gabrielis Martinaitis, Rokas Andriušis, Laurynas Samuilis.

39 mokiniai (labai gerai – 13) baigė Pagrindinio muzikinio ugdymo programą, kuri tenkino muzikinio ugdymosi, gabumų ir kūrybiškumo atskleidimo, saviraiškos poreikius, suteikė meninę brandą.

Net 28 juventiečiams įteikti Meninės saviraiškos neformalaus ugdymo programos pažymėjimai. Per choreografinį ugdymą formuota šių 8 – okų tautos kultūros sampratą, dalyvaujant šokių ansamblio „Liuoksinis” veikloje, plėtota meninė saviraiška.

Už aktyvų, įvairiapusį dalyvavimą bendruomenės gyvenime, socialinėje, pilietinėje, kultūrinėje veikloje, sėkmingą dalyvavimą dalykiniuose renginiuose padėkota Rokui Andriušiui, Vaivai Mikutytei, Ignei Riukaitei, Elenai Ovsiukaitei, Augustui Skirmantui, Martynui Skiutei, Gabrieliui Martinaičiui, Sofijai Jasudavičiūtei, Aušrinei Mažulytei, Vaidilei Sterbavičiūtei.

Džiugu, kad turime 7 aštuntokus, kurie dalyvavo tarptautinėje DofE programoje – ugdė gebėjimą išsikelti ir nuosekliai siekti tikslų paslaugų, įgūdžių, aktyvios veiklos srityse, ruošėsi ir dalyvavo 2 patyriminiuose žygiuose.

Sveikiname dof*iukus, kuriems birželio 30 d. Vilniuje bus iškilmingai įteikti bronzos ženkleliai: tai Vėja Dumšaitė, Vaidilė Sterbavičiūtė, Izabela Keskin, Aušrinė Mažulytė, Tautvydas Puidokas, Viktorija Rimkutė, Upė Žalevičiūtė.

Ypatingai svarbi ir prasminga žinia – 8a kl. mokinys Martynas Skiutė apdovanotas už ketverių metų veiklą (aukštus ugdymosi, konkursų, olimpiadų ir kt. renginių pasiekimus, aktyvią veiklą klasės, mokyklos savivaldoje, socialiniame, kultūriniame, pilietiniame ir kt. gyvenime). Martyno kandidatūrą teikė net 9 mokytojai, jai pritarė visi komisijos nariai. M. Skiutei įteikta profesoriaus E. Balčyčio vardo premija.

Aktų salė po gražios šventės ištuštėjo. Prisiminimuose liko staiga pasikeitę, surimtėję 8 – okų veidai, jų dainos, muzika, šokiai, teatrinės improvizacijos, pokštai, kartais tylus, kartais iššūkius keliantis brendimas…

Mielieji, būkite savimi, būkite laimingi. Sėkmės naujame kelyje!

Direktoriaus pavaduotoja J. Ančerevičiūtė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content