TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Mokyklos istorijos pamokos

Vasario 9, 22 d. aštuntoms klasėms vyko integruotos muzikos pamokos, skirtos mokyklos istorijai ir profesoriaus Eduardo Balčyčio asmenybei. Pamokos vyko istoriniame E. Balčyčio vardo muzikos kabinete. Mokiniai žiūrėjo  filmą „Anądien Šiauliuose“, kuriame profesorius E. Balčytis pasakoja apie 12-os vidurinės mokyklos kūrimą, atskleidžia pagrindinę muzikinio ugdymo misiją – išauginti muzikos mylėtoją, gebantį suvokti muziką ir būti Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalimi. Pamokas vedusios  mokytojos A. Adomaitienė, L. Stankuvienė, V. Juodpusienė ir E. Šliauterienė papasakojo apie muzikos mokytojų indėlį, kuriant programas, metodines priemones, vedant atviras pamokas, teikiant medžiagą ir rekomendacijas profesoriaus kuriamiems muzikos vadovėliams. Mokiniai apžiūrėjo stendus, susipažino su nuotraukomis, mokyklą baigusiais mokiniais, pasirinkusiais muzikos kelią. Mokytojos supažindino mokinius  su Eduardo Balčyčio premija, teikiama geriausiems, mokyklą garsinantiems aštuntokams ir pakvietė teikti paraiškas šiai premijai gauti. Pamokos pabaigoje mokiniai įgytas žinias apibendrino rašto darbe „Ką sužinojau apie savo mokyklą“.

Muzikos mokytoja Violeta Juodpusienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content