TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Kolektyvai

1. Jaunučių choras LAKŠTUTĖ (mokyt. A. Adomaitienė)

2. Jaunučių choras PELĖDŽIUKAI (mokyt. L. Stankuvienė)

3. Jaunučių choras (mokyt. L. Stankuvienė)

4. Jaunučių choras DAINELĖ (mokyt. N. Adomavičienė)

5. Jaunių choras MELODIJA (mokyt. L. Mikutienė)

6. Vokalinis ansamblis MERGAIČIUKĖS (mokyt. L. Stankuvienė)

7. Vokalinis ansamblis VOLUNGĖ (mokyt. A. Adomaitienė)

8. Vokalinis ansamblis LINKSMOJI NATA (mokyt. R. Urniežienė)

9. Smuikininkų ansamblis (mokyt. I. Lipeikienė)

10. Fleitininkų ansamblis DOMINANTĖ (mokyt. G. Šimonienė)

11. Gitaristų ansamblis 12 STYGŲ (mokyt. G. Fursalovas)

12. Gitaristų ansamblis (mokyt. L. Tamošiūnas)

13. Instrumentinė kapela (mokyt. E. ir A. Šliauteriai)

14. Kanklininkių ansamblis (mokyt. E. Šliauterienė)

15. Liaudies šokių kolektyvas LIUOKSINIS (mokyt. A. Rimkuvienė)

16. Solistė Fausta Burškytė (mokyt. L. Stankuvienė)

17. Solistė Mėta Marija Barzelytė (mokyt. N. Adomavičienė)

18. Mergaičių duetas (mokyt. L. Stankuvienė)

19. Solistė Milda Marija Kiškūnaitė (mokyt. R. Urniežienė)

20. Solistai Mantas Rimgaila, Robertas Tamošiūnas (mokyt. A. Gumuliauskas)

21. Solistė Austėja Grosaitė  (mokyt. R. Urniežienė)