TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Netradicinės pamokos pastoraciniame centre

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos aštuntokai 2024 m. gegužės 14 d. lankėsi Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, kur susitiko su Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja D. Kratukiene. Mokytoja papasakojo, kad centre veikia kelios institucijos: Šeimos centras, Jaunimo centras, Katechetikos centras, Evangelizacijos centras, Caritas. Pagarbinę Švč. Sakramentą Šv. Kazimiero koplyčioje mokiniai susipažino su ,,Turino drobulės“ kopija, audeklo istorija ir tyrimais.
Turino drobulė – vienintelis pasaulyje lininis audinys, kuriame galime stebėti tikrą į jį suvynioto žmogaus kūno atspaudą. Tai vienas iš labiausiai mokslininkų tyrinėtų senovės objektų visoje mokslo istorijoje. Tyrimai rodo, jog į drobulę buvo suvyniotas asmuo, visiškai atitinkantis Jėzaus Kristaus kančios aprašymus Naujajame Testamente. Drobulė patyrė gaisrą, tačiau išliko ir yra saugoma Italijoje, Turino mieste.
„Turino drobulė – aukščiausios Jėzaus meilės mums ikona. Ji skatina pažvelgti į Jėzaus veidą ir į nukankintą jo kūną, skatina pakelti žvilgsnį į kiekvieną kenčiantį ir neteisingai persekiojamą asmenį, skatina žengti tuo pačiu Jėzaus padovanotos meilės keliu“ (popiežius Pranciškus).
Dorinio ugdymo mokytojos L. Skyrienė, R. Linkevičienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content