TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

„Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“

2021 m. lapkričio 17 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktorė R. Tamašauskienė, direktorės pavaduotojos ugdymui Irmunda Barkienė, Violeta Juodpusienė, Rasa Dauliuvienė, mokytojai Vaida Pozniakovienė, Laimonas Tamošiūnas, Tomas Laugalis organizavo respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“.

Tai tradicinė konferencija, organizuota šia tema jau trečią kartą, skirta įstaigos 50 metų gyvavimo sukakčiai, sutelkusi virš 180 dalyvių bei svečių iš Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos.

Atsižvelgiant į šiandienines ugdymo sąlygas, galimas įvairias formas, ugdymo proceso kaitą, konferencijos tema labai aktuali. Smagu, kad į plenarinį posėdį atvykti sutiko ir pranešimus skaitė Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokyklos vadovas Vaidas Bacys (pranešimas „Blogos pamokos receptai“), Vilniaus humanistinės mokyklos įkūrėja ir vadovė Sonata Petraitienė (pranešimas „Pamoka kaip nušvitimas“), Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos vadovė Jūratė Lazdauskienė (pranešimas „Šiuolaikinio mokinio portretas. Kokios pamokos jam reikia?“).

Po to darbas vyko keturiose grupėse: I grupė buvo skirta pradinių klasių mokytojams, II ir III grupės – mokytojams dalykininkams, IV – muzikos mokytojams.

Konferencijoje gerąja patirtimi iš viso dalinosi 17 pedagogų, kurie vedė atviras, meistriškumo pamokas, skaitė pranešimus. Kiekvienoje grupėje pedagogai išgirdo iki 4 gerosios patirties sklaidos pranešimų ar pamokų. Klausytojai turėjo galimybę jungtis iš vienos darbo grupės į kitą.

Džiaugiamės sulaukę daug padėkos žodžių, atsiliepimų, kurie stiprina ir drąsina mus naujiems darbams, skatina dirbti dar geriau, padeda pasitikrinti, ar einame teisingu keliu, teisinga linkme.

Konferenciją baigėme susitarimu, kad ji bus tęstinė ir kitais metais, tikėkimės, jau susitiksime visi gyvai.

Direktorė R. Tamašauskienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content