TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Pasaulio religijos

Per integruotas dorinio ugdymo pamokas 5 klasių mokiniai sužinojo, kad žmonės kreipiasi į Dievą įvairiausiais vardais. Tų vardų įvairovė rodo, kad Dievas yra toks didis, kad Jo galybei ir didybei išreikšti neužtenka vieno vardo.

Juventiečiai susipažino su labiausiai paplitusiomis religijomis pasaulyje: krikščionybe, islamu, budizmu ir judaizmu.

Nors religijos yra skirtingos, jos turi be galo daug panašumų. Daugumos religijų išpažinėjai periodiškai meldžiasi, švenčia su savuoju tikėjimu susijusias šventes, skaito arba studijuoja Šventuosius Raštus, teikia dvasinę, psichologinę bei kitokią pagalbą savosios konfesinės grupės nariams.

Dorinio ugdymo mokytojos L. Skyrienė, R. Linkevičienė 

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content