TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

„Plačiai atverkite Kristui duris“

2023 m. rugsėjo mėnesį Šiaulių vyskupija minėjo 30-ąsias šv. Jono Pauliaus II  lankymosi Lietuvoje  metines. Šv. Jonas Paulius II ragino „nebijoti sutikti Kristų ir priimti jo galią“, kvietė plačiai atverti duris Kristui, leisti Jam kalbėti, nes tik vienas Jėzus žino, kas yra žmogaus viduje.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras kvietė vyskupijos mokinius, mokytojus dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Plačiai atverkite Kristui duris!“.

Per integruotas dorinio ugdymo bei dailės pamokas pradinių klasių bei 5-8 klasių mokiniai – savanoriai aptarė, diskutavo, gilinosi į šv. Jono Pauliaus II mintį „Plačiai atverkite Kristui duris!“ ir savo asmeninę patirtį atskleidė kūrybiniuose darbuose.

Dėkojame pradinių klasių mokytojoms už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant konkursą. Konkursui bus atrinkti ir pateikti 6 kūrybiniai darbai.

Dorinio ugdymo mokytojos R. Linkevičienė ir L. Skyrienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content