TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Projektas „Gėris ir blogis“

7 klasių mokiniai per integruotas dorinio ugdymo pamokas stebėjo ir aptarė filmą ,,Blogis”.

Analizavo GĖRIO ir BLOGIO sąvokas, aiškinosi konflikto ir patyčių skirtumus.

Bendradarbiaudami grupėse, išskyrė klasėje vyraujančias patyčių formas, piešė ,,Patyčių/konfliktų sprendimo medį”.

Analizavo klasėje vyraujančių patyčių priežastis, pasekmes, sprendimo būdus, kūrė draugystės taisykles.

Per paskutinę projektinių veiklų pamoką mokiniai pristatė grupės darbą „Patyčių/konfliktų sprendimo medį”, apibendrino ir įsivertinimo grupės narių veiklas.

,,Saldžioje refleksijoje“ mokiniai teigė, jog tokie projektai naudingi, įdomūs ir reikalingi: smagu dirbti grupėje, komandoje, mokytis vieniems iš kitų, bendradarbiauti ir kurti.

Projektines veiklas baigėme Šventojo Rašto žodžiais: „Daugiau nebesmerkite to, kas buvo, nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką! (Iz 43, 18-19).

„Eik tad gerųjų keliu, laikykis teisių žmonių takų“ (Pat 2, 20).

Jeigu pats nesikeiti, nekinta ir aplinkybės. Veiksmingiausias būdas ką nors keisti gyvenime – keistis pačiam.

Dorinio ugdymo mokytojos L. Skyrienė, R. Linkevičienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content