TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Projektas „Sveika mokykla“

Projektas „Sveika mokykla“

2016 m. vasarą Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja R.Dauliuvienė Progimnazijos tarybai pristatė galimybę „Juventos“ progimnazijai tapti SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA.

Motyvai:

• mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja respublikinėje „Sveikatiados“ programoje, vykdo daug kitų sveikatą stiprinančių veiklų;

• vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „DĖL MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2007 m. rugpjūčio 16 d. nr. v – 684/isak – 1637 Vilnius, tvarkos aprašu, nuostatais, „Juventos“ progimnazija atitinka sveikatą stiprinančios mokyklos modelį.

2022 m. prioritetai:

1. „Gera savijauta padeda mokytis, dirbti, bendrauti“.

2. „Sveikatos idėjų skrynelė ant žaliosios palangės“.

3. „Sveika ir saugi vasara be traumų“.

4. „Mokyklų bendruomenėms skirti sveikatos raštingumo instrumentai“.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content