TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Projektas „Sveika mokykla“

2016 m. vasarą Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja R.Dauliuvienė Progimnazijos tarybai pristatė galimybę „Juventos“ progimnazijai tapti SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA.

Motyvai:

• mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja respublikinėje „Sveikatiados“ programoje, vykdo daug kitų sveikatą stiprinančių veiklų;

• vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „DĖL MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2007 m. rugpjūčio 16 d. nr. v – 684/isak – 1637 Vilnius, tvarkos aprašu, nuostatais, „Juventos“ progimnazija atitinka sveikatą stiprinančios mokyklos modelį.

Gavus Progimnazijos tarybos pritarimą, numačius sveikatą stiprinančios veiklos programą iki 2021 metų, buvo pateikti dokumentai komisijai, kuri priėmė sprendimą pripažinti „Juventos“ progimnaziją sveikatą stiprinančia mokykla.

Veiklą organizuojančios grupės sudėtis >>>

Programa >>>

2021 m. prioritetai >>>