TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Velykos – prisikėlimo stebuklas

Pavasaris ir Šv. Velykos yra neatsiejamas duetas – abu žavi atbundančia gamtos gyvybe, spalvomis, gera nuotaika. Velykos yra Kristaus Prisikėlimas – pati reikšmingiausia ir drauge seniausia krikščionių šventė, kuria siekiama paminėti po nukryžiavimo mirusio Kristaus prisikėlimą.

Prisikėlimo šviesoje atpažįstame save tokius, kokius Dievas mus sukūrė. Šioje šviesoje gyventi – tai didysis mūsų troškimas, bet kartu ir iššūkis: gyventi viltimi, džiaugsmu, kurį Dievas mums duoda. Ši viltis padeda atlaikyti kasdienius išbandymus. Pasaulyje yra daug reiškinių ir įvykių, kurie kelia nerimą, kėsinasi atimti iš mūsų dvasios ramybę. Būtent Prisikėlimo šviesa išsklaido bet kokį nerimą ir suteikia ramybę.

Dorinio ugdymo, dailės ir technologijų pamokose, 2-8 klasių mokiniai grotažo technika, kūrė velykinius darbelius. Grotažas (pranc. grattage < – grandyti, skusti) labai įdomi ir neįprasta grafikos technika imituojanti medžio raižinį, linoraižinį. Juodas paviršius slepia įvairių spalvų pagrindą. Medine lazdele raižant juodą sluoksnį  gaunamas paveikslėlis. Mokiniai savo darbeliuose perteikė velykinius simbolius, pavasarinę nuotaiką ir bundančios kūrinijos spalvas.

„Pačių nuostabiausių dalykų pasaulyje negalima pamatyti ar paliesti. Juos reikia pajusti širdimi“ (H.Keller).

Su artėjančiomis šventomis Velykomis!

Dorinio ugdymo mokytojos L. Skyrienė, R. Linkevičienė

Dailės mokytoja  L. Kovaitienė

Pradinių klasių mokytojos

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content